Uutiset

Hajala-Kupittaa

Pohjatutkimukset jatkuvat Hajalassa, Paimiossa ja Kaarinassa

Salon Hajalan ja Kaarinan Nunnan välisellä suunnittelualueella tehtävät maaperätutkimukset jatkuvat kevään ja kesän ajan. Tutkimukset liittyvät Hajala–Kupittaa-kaksoisraiteen suunnitteluun, ja niitä tehdään Paimion keskustaajaman ja Kaarinan Nunnan välisellä uuden ratalinjan suunnittelualueella sekä Paimion Kriivarin ja Hajalan välisen nykyisen ratalinjan läheisyydessä.

Suunnittelua varten alueella tehdään maaperätutkimuksia sekä kalliopinnan sijainnin ja ehjyyden tutkimuksia. Työstä saattaa aiheutua hetkittäistä melua koneen työskentelypisteen lähiympäristöön.

Yhdellä tutkimuspisteellä työt kestävät noin puoli päivää. Maastoon on merkitty tulevat tutkimuspisteet noin 1 metrin korkuisin maalatuin puupaaluin. Tutkimusten toteuttamiseksi alueella joudutaan liikkumaan tela-alustaisilla koneilla myös viljelyksissä olevilla peltoalueilla sekä metsäalueilla.

Maastotyöt toteutetaan huhtikuun ja heinäkuun 2023 välisenä aikana. Työtä tehdään lähtökohtaisesti arkipäivisin klo 7–19 välillä. Tutkimukset pyritään suorittamaan niin, että niistä on maanomistajalle mahdollisimman vähän haittaa.

Pyydämme maanomistajia ja muita asianosaisia ystävällisesti olemaan konsulttiin etukäteen yhteydessä maillenne sijoittuvien töiden tarkemmasta ajankohdasta sopimiseksi. Pohjatutkimukset suorittaa Sweco.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

Maaperätutkimuskonsultti: Sweco, Jyri Erkkilä, jyri.erkkila(a)sweco.fi, puh. 040 86 64 797

Katso myös:

Tietoa maanomistajille ja asukkaille

Tiedote 1.7.2022: Maastomittauksia ja maaperätutkimuksia Hajala-Kupittaa-kaksoisraiteen ratalinjalla

Julkaistu 12.4.2023

Jaa artikkeli: