Maastomittauksia ja maaperätutkimuksia Hajala–Kupittaa-kaksoisraiteen ratalinjalla

Salon Hajalan ja Turun Kupittaan välisellä suunnittelualueella tehdään kesän aikana maastomittauksia ja maaperätutkimuksia. Tutkimukset liittyvät Hajala–Kupittaa-kaksoisraiteen suunnitteluun, ja niitä tehdään Salon, Kaarinan, Paimion ja Turun kuntien alueilla.

Mittaustyöt ovat kairauspisteiden merkitsemistä maastoon. Pisteisiin asennetaan puiset merkkipaalut, jotka poistetaan kairaustöiden loputtua. Mittaustyöt tehdään heinäkuun alussa ja kairaustyöt heinä-elokuun vaihteessa. Työt tehdään tela-alusteisella monitoimikairalla pääsääntöisesti klo 7-19 välisenä aikana.

Töiden tekeminen edellyttää maastossa ja pelloilla liikkumista sekä mahdollisesti pienimuotoista puuston karsinta- ja raivaustyötä.

Lisätietoja:

Maastotöiden koordinointi: Mikael Miettinen, Sweco, mikael.miettinen(a)sweco.fi  (22.7. alkaen)
Maastotöiden koordinointi: Timo Cronvall, Sweco, timo.cronvall(a)sweco.fi (22.7. saakka)
Projektipäällikkö: Sami Laakso, projektipäällikkö, Sweco, sami.laakso(a)sweco.fi (1.8.alkaen)