Tietoa maanomistajille ja asukkaille

Tälle sivulle on koottu ajankohtaista tietoa maanomistajille, kiinteistönomistajille ja muille radan vaikutusalueella asuville ja toimiville

Ratasuunnittelun aikana alueilla tehdään erilaisia maastotutkimuksia. Suunnittelua varten tarvitaan tarkkaa tietoa maaperästä, jotta uutta rataa varten tehtävät suunnitteluratkaisut olisivat mahdollisimman toimivia ja toteutuskelpoisia.

Vuosien 2022 ja 2023 aikana ratalinjalla ja siihen liittyvillä väylillä ja silloilla tehdään maa- ja kallioperätutkimuksia sekä mittaustöitä. Työtä tehdään ratalinjalla sijaitsevien kuntien alueella asutus-, liikenne-, pelto- ja metsäalueilla.

Turun Tunnin Juna Oy on julkaissut suunnittelusta ratalain mukaiset aloituskuulutukset, jotka oikeuttavat tutkimusten ja mittausten tekemisen sekä liikkumisen tutkimusalueella. Kuulutukset on julkaistu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin nettisivuilla sekä alueen paikallislehdissä.

Maanomistajille ja kiinteistönomistajille ilmoitetaan tutkimuksista kotiin lähetettävällä kirjeellä tai muulla yhteydenotolla vähintään viikkoa ennen tutkimusten aloittamista. Maanomistajia pyydetään kirjeen saatuaan olemaan yhteydessä pohjatutkimuskonsulttiin ja sopimaan reiteistä tutkimuspisteille.

Suunnittelun etenemistä voi seurata alueittain osoitteessa tunninjuna.fi/ratasuunnitelmat sekä ajankohtaista-sivulla tunninjuna.fi/ajankohtaista. Voit myös liittyä sähköpostituslistallemme lähettämällä viestin osoitteeseen info(a)tunninjuna.fi.

Turun Tunnin Juna Oy vastaa tutkimuksista, jotka ovat käynnistyneet syksyn 2021 jälkeen. Kun raskailla koneilla liikutaan maastossa, syntyy aina jälkiä. Jäljet eivät ole vahinkoja eivätkä ne itsessään oikeuta maanomistajia korvauksiin. Tutkimuskonsultin vastuulla on korjata aiheuttamansa tie- ja ojavahingot sekä poistaa asettamansa merkit maastosta.

Varsinaisten vahinkojen korvauksia varten tutkimuskonsultti laatii yhdessä kiinteistön- tai maanomistajan kanssa vahinkoilmoituksen, jonka yhtiö käsittelee. Vahinkoilmoituksessa ilmoitetaan metsätalous-, maatalous- ja piha- tai puutarhavahingoista.

Metsätalousvahingoissa vahingot arvioidaan puulajin ja halkaisijan perusteella. Nuorelle puulle tulee korvattavaksi vahingon lisäksi odotusarvolisä. Korvaus määräytyy markkinahintojen mukaisesti. Maatalous- sekä piha- ja puutarhavahingot arvioidaan Maanmittauslaitoksen Arviointi ja korvaukset -ohjeen perusteella.

Tutkimuksista ja korvausasioista voi olla yhteydessä osoitteeseen kim.andersson-berlin(a)profund.fi.

Uutta rataa varten tarvittavien maa-alueiden ja kiinteistöjen lunastaminen tulee ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun ratasuunnitelmat ovat valmistuneet ja radan rakentamisesta on tehty päätös.

Käynnissä oleva ratasuunnitelmavaihe valmistuu arviolta vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että suunnitelmat ovat lainvoimaisia vuoden 2025 alussa, jonka jälkeen rakentamispäätös voidaan tehdä.

Turun Tunnin Juna Oy ei voi vielä ratasuunnitelmavaiheessa ottaa kantaa alueiden lunastamiseen tai niiden tarkempaan aikatauluun.

Väyläviraston sivuille on koottu tietoa valtion lunastuskäytännöistä väylähankkeissa.