Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Omistajiemme kanssa olemme sitoutuneet vastuulliseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Vastaavanlaista sitoutumista edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme.

Yhtiön toimintaa ohjaavan lainsäädännön lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan Suomen valtion omistajapoliittista periaatepäätöstä. Toiminnassamme kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistusta, YK:n Global Compact -periaatteita ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sääntöjä sekä GRI standardeja (Sustainability Reporting Standards –  GRI Standards).

Toimintaamme ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä vastuullisuuspolitiikka. Olemme asettaneet toiminnallemme vastuullisuustavoitteet ja mittarit, jotka kattavat ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun.

Uusilla ratkaisuilla kestävämpää ratasuunnittelua

Suunnittelussa olemme tarttuneet rohkeasti uusiin ideoihin. Suunnittelun yhteydessä olemme selvittäneet muun muassa uudenlaisia ratkaisuja liikennemelun torjuntaan, keinoja rakentamisen aikaisten päästöjen vähentämiseen sekä geoenergian ja hankealueen maa- ja kiviaineksen hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Olemme järjestäneet hankkeessa työskenteleville suunnittelijoille, konsulteille ja tutkijoille yhteisen vastuullisuusfoorumin, jossa olemme pohtineet hankkeen vastuullisuuden teemoja, nykytilaa ja kehittämistä yhdessä. Tavoitteenamme on ollut löytää uusia hyviä käytäntöjä, joita on mahdollista hyödyntää myös muissa infrahankkeissa. 

Tietoa hankkeesta

Ratahankkeiden rakentamisen päästöihin voidaan vaikuttaa

Vuonna 2022 selvitimme, että junayhteyden rakentamisen aikaisia CO2-päästöjä voidaan vähentää nyt käytössä olevilla keinoilla ainakin kolmannes hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) esitetystä tasosta. Tulevina vuosina on mahdollista saavuttaa jopa 80 % päästövähennys.

Päästöjen vähentäminen

Ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ylijäämämassojen sijoittamisella ja kiertotaloudella

Suunnittelussa etsitään uudenlaisia ratkaisuja ylijäämämassojen sijoittamiseen ja kuljetusten suunnitteluun. Tavoitteena on saada hankkeessa syntyvä ylimääräinen maamassa mahdollisimman hyvin kiertoon ja hyödynnettäväksi esimerkiksi muissa alueen hankkeissa.

Ympäristöterveys

Kiinteistökohtaisella meluntorjunnalla lisää asumismukavuutta

Uusilla ratkaisuilla on mahdollista parantaa asumismukavuutta radan läheisyydessä sekä osittain välttää kiinteistöjen arvon aleneminen tai lunastaminen melun vuoksi.

Vuoden 2022 aikana ulotimme vastuullisuustyömme kattamaan koko toteutusorganisaatiomme.

Riitta Heliö

Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö