Suuret raidehankkeet ovat mittavia prosesseja: jo pelkkä suunnitteluvaihe kestää useita vuosia. Monista hyvistä ja kannatettavista raideliikenteen kasvun mahdollistavista hankkeista nopeimmin toteutusvalmis on pääkaupunkiseudun ja Turun välinen Tunnin juna.

Raidehankkeiden suunnittelut ovat vuosien mittaisia prosesseja, jotka koostuvat esiselvityksistä, yleissuunnittelusta, ratasuunnittelusta ja rakennussuunnittelusta. Pelkästään yleissuunnitteluvaiheen valmistelu, mikä sisältää esimerkiksi suunnittelutoimistojen kilpailutuksen hankintalain puitteissa, vie aikaa puolesta vuodesta vuoteen.

Suunnittelun taustaksi tarvitaan merkittävä määrä tiedonhankintaa ja erilaisia tutkimuksia esimerkiksi maa- ja kallioperän analysoimiseksi ja maaston mallintamiseksi. Vasta tämän vaiheen jälkeen päästään käynnistämään yleissuunnitteluvaihe, jonka jälkeen edessä on vielä ratasuunnitteluvaihe. Molemmat näistä vaiheista kestävät tyypillisesti useita vuosia. Tunnin junan Espoo-Lohja-Salo osavälin suunnittelu on kestänyt nyt yhdeksän vuotta sisältäen alustavan yleissuunnittelun, ympäristövaikutusten arvioinnin, maakuntakaavoituksen ja yleissuunnittelun. Tämä kaikki on vielä edessä muissa isoissa raidehankkeessa.

Suunnitteluprosesseihin liittyy erilaisia luvitukseen ja kansalaisten kuulemiseen liittyviä vaiheita, jotka ovat tyypillisesti pitkäkestoisia. Suunnittelu edellyttää myös usein ympäristövaikutusten arviointia, joka pidentää suunnittelun aikajännettä. Ratalain mukaisia suunnitelmia ei myöskään voida hyväksyä vastoin oikeusvaikutteisia kaavoja. Suunnitelman teon aikana syntyy myös usein tilanteita, jotka edellyttävät voimassaoleviin kaavoihin muutoksia. Tällöin käynnistetään erilliset kaavamuutosprosessit, jotka vievät nekin oman aikansa.

Espoossa rakentaminen voidaan jo aloittaa

Turun Tunnin juna on toteutusvalmiudeltaan selkeästi nopeimmin toteutettava suurista valtakunnallisista raidehankkeista. Helsingin ja Turun välinen nopea junayhteys voidaan rakentamisen osalta käynnistää välittömästi rakennuspäätöksen jälkeen. Työt voidaan aloittaa Espoon kaupunkiradasta, jonka täysin valmis ratasuunnitelma odottaa enää eduskunnan investointipäätöstä.

Väylävirasto laatii parhaillaan ratalain mukaisia suunnitelmia Turun ratapihalle, Espoon ja Salon väliselle oikoradalle sekä Salo-Turku-välin kaksoisraiteelle. Muissa tärkeissä ratahankkeissa suunnittelu aloitetaan paljon kauempaa. Niillä on siis monen vuoden takamatka, joka ei ole kurottavissa umpeen poliittisilla päätöksillä. Hankkeet eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois: Tunnin juna voidaan toteuttaa samalla kun muita hankkeita suunnitellaan.

Tunnin junan eri vaiheet voitaisiin arvioidusti toteuttaa seuraavalla aikataululla:

  • Kaupunkirata 2020–2022
  • Turun ratapiha 2022–2024
  • Espoo-Salo 2024–2027
  • Salo-Turku 2027–2029