Tunnin juna on Suomen nopein ilmastoteko. Tunnin junan ilmastovaikutukset, ihmisten ajan säästyminen työmatkoissa, työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuus, Lohjan väestökehitys sekä yritysnäkökulma ovat kaikki Lohjan kannalta hankkeen ehdottomia kärkiä.

Toteutuessaan Tunnin juna luo radanvarteen 1,5 miljoonan ihmisen työssäkäyntialueen. Hankkeeseen liittyvät investoinnit ovat mittavat; hanke tuo runsaasti yrityksiä, työpaikkoja, monipuolisia asumisen muotoja, opiskelijoita ja muita toimijoita sujuvien yhteyksien äärelle.

Lohja tekee kaikkensa, että Tunnin juna toteutuisi ja turvaisi kasvumme myös tulevaisuudessa.

- Lohja tekee kaikkensa, että Tunnin juna toteutuisi ja turvaisi kasvumme myös tulevaisuudessa. Olemme aktiivisia toimijoita kaikissa hankkeen työryhmissä yhdessä radan muiden kuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Ketterällä kaavoituksella takaamme Lohjansolmun uuden asemanseudun alueen kehittymisen nyt ja tulevaisuudessa, toteaa Lohjan elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo.

Kaavoitus etenee suunnitellusti: Tunnin juna avaa Lohjalle uuden kasvun

Lohjan kaupunki varautuu Lohjansolmun alueen merkittävään kasvuun. Osayleiskaavan laatiminen on käynnissä Lohjan kaavoitusohjelman mukaisesti. Lohjansolmun asemanseudun suunnittelualue sijoittuu Lohjan nauhataajaman pohjoisreunassa E18-moottoritien Lempolan liittymän kohdille. Radan kannattavuuden kannalta Lohjan kytkeminen osaksi raideliikennettä on erittäin perusteltua. Osayleiskaavan tavoitteena on osoittaa Espoo–Salo-oikoradan aseman vaikutusalueelle tehokkaamman maankäytön kokonaisuus, jolle myöhemmissä vaiheissa laaditaan yksityiskohtaisia asemakaavoja.

Tunnin junaan liittyen aseman paikkaa tarkastellaan osana radan yleissuunnittelua. Lohjan kaupungin ehdoton ykköstavoite on saada asema juuri Lempolan liittymän kohdalle, joka on täydellinen paikka asemalle erinomaisen sijaintinsa vuoksi.

- Lohja on hankkinut maata Lempolan tulevan aseman ympäriltä ja teettänyt alueelle ideasuunnitelmia uuden kaupunginosan kaavoittamiseksi ja rakentamiseksi. Alue yhdistyy olemassa olevaan taajamarakenteeseen ja sen valmiiksi vahvoihin kaupallisiin palveluihin. Tuleva asema on liikenteellisessä solmukohdassa aivan moottoritieliittymän kupeessa. Tämä mahdollistaa sujuvat liityntäliikenneyhteydet. Ympärille rakentuu uusi, vetovoimainen ja liikenteellisesti erinomaisesti saavutettava yli 11 000 asukkaan laadukas asuinalue ja luo satojen miljoonien eurojen investointinäkymät alueelle, kertoo kaupunginjohtaja Mika Sivula.

Lohjan tavoitteena on valtakunnan tasolla merkittävän ratayhteyden asemanseudun kehittäminen sekä asemanseudun sovittaminen osaksi kaupunkirakennetta ja laajempaa toiminnallista verkkoa. Kymmenen kilometrin säteellä Lempolasta asuu tällä hetkellä 29 000 ihmistä ja aseman myötä noin kilometrin säteelle uudesta asemasta voisi arvioiden mukaan muuttaa 10 000–15 000 uutta asukasta lisää.

- Suomen pitää olla rohkea. On rakennettava menestyksen pohjaa pitkälle tulevaisuuteen. Tarvitsemme nopeat yhteydet länteen, pohjoiseen ja itään. Tunnin juna liittää Lohjan ja sen työpaikat yhä vahvemmin kasvavan metropolialueen osaksi, kaupunginjohtaja Sivula visioi.