Tunnin juna on Suomelle tärkeä kasvuhanke ja samalla ensimmäinen ilmastoteko, joka uuden hallituksen pitää tehdä. Toteutuessaan Tunnin juna luo 1,5 miljoonan ihmisen työssäkäyntialueen. Hankkeeseen liittyvät investoinnit ovat arvoltaan useita miljardeja euroja ja pitävät sisällään kymmeniä tuhansia uusia radan läheisyyteen sijoittuvia asuntoja ja työpaikkoja. Turussa investoinnit kytkeytyvät Turun Tiedepuistoon, keskustan kehittämiseen ja Turun ratapihan elämyskeskukseen.

1. Turun Tiedepuisto

Turun Tiedepuisto tähtää rohkeaan kasvuun: yli miljoona neliötä uutta rakentamista, usean miljardin investoinnit, yli 10 000 uutta työpaikkaa ja asuntoja 20 000 uudelle turkulaiselle – tunnin etäisyydellä pääkaupunkiseudusta. Turun kaupunki kehittää Turun Tiedepuiston aluetta kansainvälisesti merkittävänä huippuosaamisen keskittymänä ja näyteikkunana kunnianhimoisin tavoittein.

Turku rakentaa määrätietoisesti kasvua vastauksena poikkeuksellisen positiiviselle rakennemuutokselle. Yliopistokampusten ja Kupittaan alueelle levittäytyvällä Tiedepuistoalueella on merkittävä rooli kasvun tukemisessa paitsi monipuolisena koulutus- ja tutkimuskeskittymänä myös vetovoimaisena yritystoiminnan keskuksena ja asuinympäristönä.

Tiedepuiston tulevaisuuskuva (Turun Tiedepuiston Masterplan 2050) luo suuntaviivat tulevien vuosikymmenten kehitykselle ja visioi, millaisena Itäharjun suuntaan laajentunut kokonaisuus näyttäytyy tulevaisuudessa. Masterplanilla tähdätään ennen kaikkea siihen, että Tiedepuiston sijainnin poikkeukselliset lähtökohdat ja synergiaedut saadaan hyödynnettyä mahdollisimman täysimääräisesti.

Tunnin juna liittää Tiedepuiston yhtenäiseksi työssäkäyntialueeksi pääkaupunkiseudun kanssa. Sijainti raiteen äärellä varmistaa matkaketjujen lyhyyden: kokonaismatka-aikaan ei tule junamatkan lisäksi montaa minuuttia lisää. Kätevät liikkeyhteydet vauhdittavat alueen mittavaa toimitila- ja asuntorakentamista.

Yhteensä noin 90 hehtaarin kokoinen Itäharjun alue tarjoaa alustan Tiedepuiston merkittävälle kasvulle. Kokonaisuudessaan alueen arvellaan uudistuvan 2050-luvun taitteeseen mennessä.

Sijainti, osaaminen ja hyvinvointia tukeva ympäristö vetovoimatekijöinä

Tunnin junayhteys Helsinkiin, kävelymatka keskustaan ja erittäin houkuttelevia asumisen kohteita puistonäkymin. Turun Tiedepuiston alue kasvaa asukasmäärältään jopa 20 000:lla, kun uusia asuntoja rakentuu Kupittaan puiston laitaan, Itäharjulle ja ylioppilaskylään. Asukasmäärän voimakas kasvu lisää alueen elävyyttä ja monipuolistaa sen palvelutarjontaa.

Hyvinvointia ja kaupunkiympäristön ihmisläheisyyttä tuetaan myös julkisia kaupunkitiloja kehittämällä. Keskeisimpien väylien bulevardisointi selkeyttää alueen sisäisestä liikkumista ja lisää ympäristön viihtyisyyttä. Uudet aukiot, promenadit ja puistomaiset kaupunkitilat toimivat monenlaisten kohtaamisten ja omaleimaisen kaupunkikulttuurin alustoina.

Hyvinvointia tukeva ympäristö on vetovoimainen myös yritystoiminnan kannalta. Koulutetun työvoiman houkuttelemisessa merkityksellisiksi nousevat kiinnostavien työtehtävien lisäksi myös monet elämisen laatuun vaikuttavat tekijät, kuten arjen sujuvuus ja harrastusmahdollisuudet. Tiedepuistossa kaikki arjen toiminnot ovat lähellä.

Kehittäminen etenee isoina kokonaisuuksina

Tiedepuiston kehittäminen on täydessä vauhdissa, ja nostokurkien parvi halkoo alueen taivasta. Terveyskampus täydentyy useilla uusilla sairaaloilla, kun rakenteilla olevien T3:n ja Medisiina D:n lisäksi alueelle nousevat myös TYKSin psykiatrinen sairaala ja Pohjola Sairaala.

Masterplanin avulla turvataan terveydenhoidon huippuosaamiskeskittymän laajenemismahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Myös ylioppilaskylässä rakennetaan täyttä vauhtia. Uusia opiskelija-asuntoja on valmistumassa jopa tuhat vuoteen 2022 mennessä. Uusi palloiluhalli sekä Vierailu- ja innovaatiokeskus JOKI avautuivat asiakkaiden käyttöön viime vuonna.

Yliopistojen kampus tiivistyy ja elävöityy lähivuosina, kun alueelle nousee uusia tiloja opiskelulle, tutkimukselle, startup-toiminnalle ja asumiselle. Uusi AMK-kampus tuo tuhansia opiskelijoita puolestaan Kupittaan yrityskeskittymän kylkeen. Myös teknillisen koulutuksen laajempaan keskittymään varaudutaan.

Tiedepuistosta kehittyy kaupungin energiatehokkain rakennettu alue ja paikallisen huippuosaamisen näyteikkuna. Kestävään aluesuunnitteluun perustuvat älykkäät rakennukset ja huippunopeat tietoliikenneyhteydet tarjoava 5G-infrastruktuuri tarjoavat houkuttelevan alustan yritystoiminnalle.

turku.fi/turuntiedepuisto

Keskustavision havainnekuva Aninkaisten alueelta, Lunden Architecture Company.

2. Keskustan kehittäminen

Turku haluaa viihtyisän, kaupallisesti houkuttelevan ja entistä laajemman keskustan, joka on helposti saavutettava ja täynnä kulttuuria ja tapahtumia.

Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin kärkihankkeista, ja se pohjautuu Turku 2029 - kaupunkistrategiaan. Suunnittelua on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin ja eri alojen asiantuntijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Keskustaa halutaan kehittää kokonaisvaltaisesti ja sinne on tavoitteena saada myös uusia työpaikkoja ja asuntoja. Tämän vuoksi myös liikenteen suunnittelu joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen näkökulmasta on vahvasti mukana visiossa.

Kaupungin visiossa keskusta ulottuu Kauppatorin liepeiltä jokirantaan, Vanhan suurtorin ympäristöön sekä yliopistojen kampusalueelle. Tämän lisäksi katse suunnataan Aninkaisiin, Tiedepuistoon sekä sataman ympäristön kehittämiseen, uutta elämyskeskusta unohtamatta.

Keskeistä on myös se, että Turku haluaa tulla tunnetuksi maailman kauneimman saariston pääkaupunkina.

Turun ydinkeskustaa kehitetään ainakin 200 miljoonalla eurolla, kun mukaan luetaan KOP-kolmion ja Hansan kauppakeskusten remontit sekä Hamburger Börsin uudisrakennus. Laajemman keskusta-alueen investointien määrä nousee puolestaan liki miljardiin euroon, kun huomioidaan yksityisellä rahalla rakennettava, Ratapihalle suunniteltu Elämyskeskus ja Logomoon johtava uusi silta.

Turun keskustassa on tällä vuosituhannella toteutettu jo monta onnistunutta uudistusta. Aurajokirantaa on ehostettu, Varvintorista ja Vähätorista on saatu suositut kohtaamispaikat, uusi upea kirjasto on avattu, Hansakorttelia on uudistettu määrätietoisesti ja Kirjastosilta on osoittanut toimivuutensa.

turku.fi/keskustavisio

Ratapihan alueen arkkitehtikilpailun voittaneen kilpailutyön Luoto havainnekuva, PES-Arkkitehdit Oy.

3. Turun ratapihan elämyskeskus

Turun Ratapihahankkeen tavoitteena on luoda Turkuun kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva elämys- ja tapahtumakeskittymä. Suunnitelmien keskiössä on perhematkailuun suunnattu elämyskeskus sekä uusi, noin 10 000 katsomopaikan monitoimiareena konserttien sekä yleisö- ja urheilutapahtumien käyttöön. Alueelle suunnitellaan myös hotellia.

Asemakaavaluonnos käsittää noin 170 000 kerrosneliömetriä, ja se mahdollistaa erilaisten toimintojen sijoittamisen alueelle. Toiminnot ja niiden määrät tulevat tarkentumaan asemakaavatyön myöhemmässä vaiheessa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 13,2 hehtaaria. Alueelle arvioidaan tulevan noin 1500 uutta asukasta.

Aluetta kehitetään yhteistyössä Turun kaupungin, Turun Ratapihan Kehitys Oy:n ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa.

Lisää työpaikkoja ja verotuloja

Hankesuunnitelman mukaan Turun Ratapiha -hankkeen rakentaminen rahoitetaan pääosin yksityisellä rahalla. Vuotuinen käyttäjämäärätavoite on noin viisi miljoonaa käyntikertaa.

Hankkeen työllisyys- ja verovaikutus olisi merkittävä: esiselvityksessä tehtyjen arvioiden mukaan rakennusaikaiset tulot kaupungille olisivat 17,6 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutus

2 600 henkilötyövuotta. Toiminnan aikaiset vuosittaiset verotulot kaupungille olisivat noin 4,8 miljoonaa euroa, ja sen arvioidaan tuovan noin 790 työpaikkaa.

Turun Ratapiha -hanke monipuolistaa osaltaan Turun kaupunkikeskustan tapahtuma-, kulttuuri- ja elämystarjontaa ja lisää sen vetovoimaisuutta. Suunnittelussa kehitetään ympärivuotisia kulttuurin tiloja keskustan läheisyyteen, esimerkiksi teatteri-, elokuvateatteri- ja näyttelytiloja sekä kansalaistoria. Keskustaan sijoittuva uusi monitoimiareena sekä mittavat tapahtumatilat mahdollistavat erilaisten tapahtumien järjestämisen ympäri vuoden. Yritys- ja konferenssitapahtumat, jääkiekko-ottelut, e-urheilun ja urheilun tapahtumat, gaalat, konsertit ja perhetapahtumat, messut sekä näyttelyt tuodaan uudella konseptilla sinne, missä ihmiset liikkuvat luonnostaan.

Ratapihan majoituskapasiteetti sisältää hotelli- ja hostellitoiminnot, jotka palvelevat tapahtumakävijöiden, kulttuuri- ja elämysvieraiden ja muiden matkailijoiden tarpeita. Monipuolinen majoituskapasiteetti huomioi eri asiakasryhmät pitkällä tähtäimellä.

Uusi Ratapiha myös yhdistää ratapiha-alueen erottamia kaupunginosia toisiinsa. Kulttuuri- ja elämyskeskuksen viereen nousee asuntoja lähes 1100 uudelle asukkaalle, joille Ratapiha tarjoaa arjen, liikunnan ja kulttuurin palvelut.

turkuratapiha.fi

  • Elämyskeskus, 530 M euroa
  • Noin 170 000 kerrosalaneliötä tilaa, 4–5 miljoonaa kävijää vuosittain. Valmis vuonna 2023.
  • Hankkeen asemakaavaluonnos hyväksyttiin Turun kaupungin ympäristölautakunnassa 24.4.2018.
  • Turun Ratapiha -hankkeen kehitysyhtiö, Turun kaupunki ja maanomistaja VR-Yhtymä solmivat kumppanuussopimuksen 11.12.2017 edistämään yhteisiä päämääriä Turun Ratapiha -hankkeen toteuttamisen suhteen.

Logomon kävelysilta

Uusi kävelysilta johtaa Turun päärautatieaseman ratapiha-alueen ja Ratapihankadun yli. Silta sijoittuu asemakaavan mukaisesti Ajurinkadun ja Logomon kulttuurikeskittymän väliin yhdistäen asuinalueet kaupungin keskustaan ja tarjoten uuden, helpon kulkuyhteyden asemalaiturille.

turku.fi/logomonsilta

Havainnekuva visioidusta Kupittaan asemasta, Lundén Architecture Company.

4. Korkeakoulut, koulutus ja tutkimus

Nopea juna tuo Turun ja Helsingin vain tunnin matkan päähän toisistaan. Radan varrelle mahtuu joukko yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, jotka yhdessä muodostavat huomattavan osan koko Suomen tieteen, taiteen, muotoilun ja teknologian koulutus-, tutkimus- ja osaamisvarantoa.

Yliopistot ovat avainasemassa uuden tiedon tuottajina ja kiperien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoina. Tulevaisuutta rakennetaan koulutuksella ja tutkimuksella, mutta ennen kaikkea koko yhteiskunnan läpileikkaavalla yhteistyöllä. Monialainen ja poikkitieteellinen yhteistyö edellyttää sujuvia liikenneyhteyksiä. Tunnin juna lähentää yliopistoja Turku–Helsinki-välin yritysten, julkisen sektorin organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa. Kumppaneiden on helpompi tarttua yliopistojen kanssa yhteistyössä toteutettaviin kurssikokonaisuuksiin, toimeksiantoihin ja tutkimushankkeisiin.

Tieteen ja tutkimuksen tiivis verkottuminen yhteiskuntaan tuottaa hyötyä kaikille. Tunnin juna synnyttää ainutlaatuisen ideoiden kehityskäytävän ja palvelee yhteiskunnan eri sektoreita luoden edellytyksiä innovaatioille, talouskasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Tunnin juna lähentää myös yliopistojen opiskelijoita ja suo heille uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää radan varrella tarjottavaa opetusta. Nopea juna on kestävän kehityksen mukainen ratkaisu, joka rohkaisee käyttämään junaa yksityisauton sijaan.