Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä pitää Tunnin junaa Turkuun ajankohtaisimpana infrahankkeena ja edellytyksenä Etelä-Suomen kehitykselle. Sekä ilmastotavoitteiden saavuttaminen että Etelä-Suomen taloudellinen kasvu ja aluekehitys vaativat raidehankkeen pikaista toteuttamista.

- Suomi tarvitsee raiteisiin tukeutuvat kehityskäytävät lännestä itään ja etelästä pohjoiseen. Suomen kestävyydelle ja kilpailukyvylle elintärkeitä hankkeita ei pidä asettaa vastakkain, vaan niitä kaikkia pitää viedä eteenpäin ja päättää niiden toteutuksesta sen mukaisesti, miten ja milloin ne on mahdollista toteuttaa ja rahoittaa, Mäkelä linjaa.

- Tunnin juna on merkittävä asia koko Etelä-Suomelle, ei vain radan päätepisteille. Rata ei vain kytke yhteen kahta suurta keskusta, vaan tuo kaikki radan varren paikkakunnat tiiviiksi osaksi pääkaupunkiseutua. Tunnin juna on ajankohtaisin infrahanke, koska sen suunnitelmat ovat valmiina ja rakentaminen voitaisiin aloittaa heti, Mäkelä jatkaa.

Rata ei vain kytke yhteen kahta suurta keskusta, vaan tuo kaikki radan varren paikkakunnat tiiviiksi osaksi pääkaupunkiseutua.

Espoon kehitykselle Tunnin juna on olennainen, koska siihen sisältyy Espoon kaupunkirata. Se tuo Espooseen merkittäviä uusia mahdollisuuksia asuntorakentamiseen ja työpaikkojen syntymiseen käytännöllisesti ja ympäristöystävällisesti radan varrelle. Tunnin juna myös yhdistää teknologisesta osaamisestaan tunnetun Espoon tiiviimmin telakka- ja autoteollisuudestaan tunnettuun Lounais-Suomeen. Alueen positiivisen rakennemuutoksen vaikutukset voivat näin levitä entistä laajemmalle.

Mäkelä puhui niin sanotun Välimeri–Skandinavia-ydinverkkokäytävän toteutusta edistävän Liikennekäytävävaltuuskunnan eduskunnassa pidetyssä kokouksessa keskiviikkona 16.1.

- Tällä hetkellä yksi keskeisistä yritysten kasvun esteistä on pula osaavasta työvoimasta. Työmatkaliikkumista helpottamalla varmistetaan, että oikeat osaajat ja työpaikat kohtaavat. Siitä hyötyy koko Suomi, Liikennekäytävävaltuuskunnan puheenjohtaja Matti Vuoria sanoi.

Tunnin juna ei vain laajenna työssäkäyntialuetta – suunnittelussa pitkällä oleva hanke on myös Suomen nopein ilmastoteko. Suomi on EU:n kanssa sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään vuoteen 2030 mennessä 40 %. Hiilineutraaliutta tavoitellaan 2045 mennessä. Espoo on Suomea ja EU:ta kunnianhimoisempi ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tunnin junaan kuuluvan Espoon kaupunkiradan toteutuminen olisi tärkeä askel kohti vähäpäästöisemmin liikkuvaa Espoota.

Tunnin junan toteutus käynnistyy Espoon kaupunkiradasta, jonka suunnitelmat ovat olleet valmiina jo vuodesta 2014. Radan käyttöönotto on mahdollista 4–5 vuoden päästä toteutuspäätöksestä, eli Tunnin junan hyödyt Etelä-Suomen kasvun ja ilmastotavoitteiden kannalta alkaisivat konkretisoitua jo 2020-luvun puolivälissä, jos päätöstä kiirehditään.

Espoon kaupunkirata