Euroopan komission neuvonantajana työskentelevä Aura Salla on tullut tunnetuksi Tunnin junan innokkaana puolestapuhujana. Sallan mielipidekirjoitus Turun Sanomissa hankkeen puolesta huomioitiin laajasti. Turun yliopistossa opiskellut ja junalla aktiivisesti Helsingin ja Turun väliä kulkenut EU-virkamies kertoo, miksi Tunnin juna kannattaa toteuttaa.

– Tunnin juna on sekä tärkeä ympäristöteko että vahva talousteko. Nopea junayhteys Helsingistä Turkuun tuo noin puolitoista miljoonaa ihmistä saman työssäkäyntialueen piiriin. Rata hyödyttää myös kasvavaa Espoota monella tapaa.

Aura Salla pitää rataa tärkeänä myös osaamisen ja tutkimuksen kannalta. Tunnin juna toisi hänen mukaansa etenkin Turun yliopistomaailmaan paljon lisää potentiaalia.

– Nopea ratayhteys tarkoittaisi sitä, että opiskelupaikan vuoksi ei tarvitsisi välttämättä muuttaa, vaan parhaista mahdollisista opiskelumahdollisuuksista pääsisi nauttimaan, asui sitten missä kohtaa rataa tahansa.

Kansainvälinen ulottuvuus hankkeessa olennainen

Aura Salla korostaa kaikkien vireillä olevien ratahankkeiden merkitystä Suomen liikenneverkostojen kehittämisen kannalta. Hän kuitenkin penää kansainvälisen näkökulman mukana pitämistä.

– Tunnin junassa olennaista on poikittaisliikenne Tukholmasta Turun ja Lappeenrannan kautta Pietariin. Etelä-Suomen halki kulkeva poikittaisrata on erittäin tärkeä paitsi kauppapolitiikan, myös talouskasvun kannalta.

Etelä-Suomen halki kulkeva poikittaisrata on erittäin tärkeä paitsi kauppapolitiikan, myös talouskasvun kannalta.

Salla seuraa suomalaista raideliikennekeskustelua Brysselistä käsin. Sieltä katsottuna se näyttää aavistuksen nurkkakuntaiselta: eurooppalaisen infraverkon näkökulma katoaa helposti.

– Keskusteluun pitäisi saada nykyistä laajempaa näkökulmaa, ja eri hankkeita tulisi tarkastella myös sen mukaan, miten ne rakentavat eurooppalaisia yhteyksiä. Tunnin juna on Suomen vireillä olevista ratahankkeista kansainvälisin. Se on myös osa EU:n ydinverkkokäytävää, ja siten mahdollisuudet EU-tason rahoituksen saamiselle hankkeeseen ovat todella hyvät.

Tunnin juna yhdistäisi Varsinais-Suomen ja Uudenmaan tiiviimmin toisiinsa. Rata on Sallan mukaan tärkeä myös Helsingille. Työvoiman, osaamisen ja opiskelijoiden parempi liikkuvuus sekä yritysten parempi verkostoituminen toisiinsa hyödyttäisivät myös pääkaupunkia monin tavoin.

Hankkeen kannattavuudesta Aura Salla on varma.

– Tunnin juna maksaa itsensä varmasti takaisin. Se tulee nähdä sijoituksena tulevaisuuteen, ei kulueränä.