Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin mukaan nopeutetun junayhteyden Helsingin ja Turun välillä on kaavailtu olevan valmis vuonna 2031, mutta myös aiempi valmistuminen voisi olla mahdollinen (Kauppalehti 15.10.). Kaupunginjohtajat vastaavat Bernerin aikataulupohdintoihin Kauppalehdessä 22.10. julkaistulla mielipidekirjoituksella.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää todennäköisenä Helsingin ja Turun välisen Tunnin junan sisällyttämistä seuraavan hallituksen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (KL 15.10.). Tunnin junan kaavaillaan valmistuvan vuonna 2031. Ministeri Berner pohti, että Tunnin juna voisi tarvittaessa toteutua nopeamminkin. 

Suunniteltu aikataulu on verkkainen, kun otetaan huomioon nykyiset alueelliset tarpeet Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Molemmilla alueilla on pulaa osaavasta työvoimasta, mikä rajoittaa alueiden yritysten kasvua. Yritysten perspektiivistä 12 vuotta on toivottoman pitkä aika odottaa osaavaa työvoimaa. Helpotusta tilanteeseen toisi nopea raideyhteys, mikä takaisi työvoiman helpon liikkuvuuden ja rohkaisisi yrityksiä investoimaan entistä enemmän.

Mitä nopeammin ratayhteys saadaan käyttöön, sitä nopeammin merkittävistä talouteen ja työllisyyteen liittyvistä vaikutuksista päästään hyötymään. Vaikutukset ovat merkittäviä radan varren alueiden kehitykselle. Esimerkiksi Espoossa päätöstä radan rakentamisesta odotetaan kuumeisesti, koska se käynnistäisi monet isot kaupunkikehityshankkeet, kuten kaupunkiradan varrelle rakentuvat uudet asuinalueet. Niistä hyötyisi koko asuntopulasta kärsivä pääkaupunkiseutu. Turussa esimerkiksi Tiedepuiston alueen kehitys riippuu vahvasti Tunnin junan toteutusaikataulusta. Radan valmistumista odottavat myös lukuiset alueen kaupunkien välillä kulkevat työmatkalaiset, joiden arkea uusi yhteys helpottaisi merkittävästi.

Aikaa ei ole hukattavaksi yli vuosikymmentä myöskään ilmastonäkökulmasta. Ympäristön kannalta kestävän liikkumisen edistämiseksi on tehtävä mahdollisimman pian toimenpiteitä, jotka vähentävät yksityisautoilua ja siirtävät liikennettä yhä enemmän kiskoille. Raideliikenteestä tulee houkuttelevaa, kun se on yksityisautoilua selvästi nopeampi tai edullisempi vaihtoehto. Tämä onnistuu vain konkreettisilla ja tarpeeksi ripeillä investoinneilla. Matkustajat kyllä löytävät juniin, kunhan yhteydet ovat kunnossa.

Minna Arve
Turun kaupunginjohtaja

Kari Häkämies
Varsinais-Suomen maakuntajohtaja

Lauri Inna
Salon kaupunginjohtaja

Sami Miettinen
Vihdin kunnanjohtaja

Jukka Mäkelä
Espoon kaupunginjohtaja

Mika Sivula
Lohjan kaupunginjohtaja

Mielipidekirjoitus on julkaistu Kauppalehdessä 22.10.2018.