Espoon, Turun, Salon, Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen kaupunginjohtajat sekä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntajohtajat pitävät Helsingin ja Turun välistä nopeaa ratayhteyttä eli Tunnin junaa välttämättömänä kasvuinvestointina Etelä-Suomen yhteisen työssäkäyntialueen sekä koko maalle tärkeän pääkaupunkiseudun kasvulle.

Uuden ratayhteyden on arvioitu tuottavan jopa 40-50 miljoonan euron arvosta uutta kasvua vuosittain. Lisäksi radan varrella olevat kunnat ja kaupungit ovat jo tehneet merkittäviä suunnitelmia ja käynnistäneet kaupunkikehityshankkeita, jotka entisestään vahvistavat Tunnin junan mukanaan tuomaa kasvupotentiaalia. Tunnin junan toteutumiseen liittyvät kehityshankkeet ovat arvoltaan useita miljardeja euroja ja pitävät sisällään kymmeniä tuhansia uusia radan läheisyyteen sijoittuvia asuntoja ja työpaikkoja.

Tunnin juna on koko Suomen etu

Kaupunginjohtajat ja maakuntajohtajat korostavat, että uusien kasvuinvestointien lisäksi Tunnin juna –investointi on välttämätön alueen yrityksille, jotka tarvitsevat jatkuvasti uutta ja osaavaa työvoimaa. Nopea junayhteys lisää työvoiman liikkuvuutta, parantaa työllisyyttä ja lisää tuottavuutta. Etelä-Suomen yhteisen työssäkäyntialueen vahvistamisen merkitystä ja kiireellisyyttä korostaa se, että parhaillaan Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa on yhtä paljon työttömiä kuin koko muussa maassa yhteensä.

Maan hallitus on kuluvalla vaalikaudella ohjannut Tunnin junan suunnitteluun neljän vuoden ajalle yhteensä 40 miljoonaa euroa. Suunnittelussa on käynnissä sen toinen vuosi, ja sen on määrä valmistua vuonna 2020. Kaupunginjohtajat ja maakuntajohtajat katsovat, että Tunnin juna -kokonaisuuden suunnittelu on toteutettava mahdollisimman ripeästi ja suunnitteluun varatut varat on käytettävä tehokkaasti ja kokonaisuudessaan, jotta päätöksenteko ja toteutus on mahdollista sujuvasti käynnistää.

Johtajien kannanoton mukaan Tunnin juna –investoinnin toteutus on kirjattava maan seuraavaan hallitusohjelmaan ja uusi yhteys on kokonaisuudessaan saatava käyttöön 2020-luvulla. Mitä aikaisemmin hanke toteutuu, sitä suurempia vaikutuksia katsotaan saavutettavan kasvussa, työllisyydessä ja elinvoimassa.

www.tunninjuna.fi