Juha Sipilän hallitus on päättänyt kehysriihessään 5.4. käynnistää Tunnin junan, eli uuden nopean junayhteyden jatkosuunnittelun Helsingin ja Turun välille. Suunnittelukustannuksiksi on arvioitu noin 40 miljoonaa euroa. Puolet kustannuksista on mahdollista saada EU:n TEN-T-osarahoituksena.

Tunnin juna on kansallisen mittakaavan vaikutuksiltaan tämän hetken merkittävin infrastruktuurihanke Suomessa. Vaasan yliopiston professori Hannu Piekkolan tutkimuksen mukaan uusi nopea junayhteys luo matkustusajan säästön, hiilidioksidipäästöjen vähentymisen ja suuremman työpaikkaliikkuvuuden myötä lähes sadan miljoonan euron tuotot kansantalouteen vuosittain.

- Hallitus teki erittäin tärkeän ja kauaskantoisen ratkaisun päättäessään käynnistää Tunnin junan konkreettisen suunnittelun. Uusi yhteys vahvistaa osaltaan laajaa Etelä-Suomen talous- ja työssäkäyntialuetta, jonka kehittyminen on Suomen menestyksen kannalta ensiarvoisen tärkeää, sanoo Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Kari Häkämies.

- Jo päätöksellä ja tiedolla siitä, että uusi yhteys aikanaan tulee, on merkittävä positiivinen vaikutus elinkeinoelämälle ja alueen ihmisille, Häkämies jatkaa.

Nopea yhteys pääkaupunkiseudulle tukee Varsinais-Suomen tavoitteita

Turun ja Helsingin välinen yhteys kuuluu Euroopan unionin TEN-T-ydinverkkokäytävään, joka yhdistää Euroopan suuria kaupunkeja. Etelä-Suomessa ydinverkkokäytävä kulkee itärajalta Helsingin kautta Turkuun ja edelleen Tukholmaan. TEN-T-status mahdollistaa EU:n osarahoituksen, jota Suomi on tähän mennessä käyttänyt huomattavasti esimerkiksi Ruotsia vähemmän.

Paikallisesti Tunnin juna tukee Turun kaupunkiseudun kärkihankkeita

Aleksi Randell

- Tunnin juna edesauttaa Tukholmasta halki Etelä-Suomen aina Pietariin asti kulkevan Pohjoisen kasvuvyöhykkeen toiminnallisuutta ja kehitysmahdollisuuksia. Rakennamme kasvuvyöhykettä kumppaniemme kanssa erillisenä prosessina, mutta nopeiden yhteyksien luominen tukee ilman muuta tavoitetta markkinoiden ja yritysten toimintaedellytysten parantamisesta, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

- Paikallisesti Tunnin juna tukee Turun kaupunkiseudun kärkihankkeita, kuten Kampus-Tiedepuistoalueen kehittämistä Kupittaan-Itäharjun alueelle ja uutta matkakeskusta sekä logistiikka-alan toimintaedellytyksiä. Nopea yhteys pääkaupunkiseudulle vahvistaa menestyksen elementtejä Varsinais-Suomessa, ja omalta osaltamme tuemme potentiaalin toteutumista paikallisilla investoinneilla, Randell jatkaa. 

Turusta Salon, Lohjan ja Espoon kautta Helsinkiin kulkevan uuden ratayhteyden yleissuunnittelun on arvioitu kestävän kolme vuotta. Yleissuunnitelma tarkentaa ratayhteyden kustannusarviota, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ja toteuttamisen reunaehtoja. Samassa yhteydessä suunnitellaan ratakäytävää tukeva alue- ja yhdyskuntarakenne ja maankäyttö.

www.tunninjuna.fi