Miksi Tunnin juna?

Mikä Tunnin juna?

Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä.

Yhteyttä varten rakennetaan kokonaan uusi oikorata Espoosta Lohjan kautta Saloon. Lisäksi nopea yhteys sisältää Espoon kaupunkiradan, Salo–Turku-kaksoisraiteen sekä Turun ratapiha-alueet.

Alkuvaiheessa matka-aika lyhenee yli puolella tunnilla.

Kun kalusto saadaan vastaamaan uuden radan mahdollistamaa maksiminopeutta, matka-aikaa lyhenee miltei tunnilla ja on pääteasemien välillä arviolta 75 minuuttia. Turun Kupittaalta Helsingin Pasilaan pääsee tasan tunnissa.

@TunninJuna  #tunninjuna

Tahdo enemmän. Kymmenen syytä kannattaa Tunnin junaa.

 1. Tunnin juna odottaa lähtölupaa – pisimmällä oleva ratahanke on valmis toteutettavaksi. Helsingin ja Turun välinen nopea junayhteys ja siihen kuuluva uusi oikorata Espoosta Vihdin ja Lohjan kautta Saloon voidaan rakentaa vaiheittain ensi vuodesta alkaen.
 2. Tunnin juna on Suomen nopein ilmastoteko. Ilmastotekoja tarvitaan nyt. Tunnin juna Turun ja Helsingin välille on päätöstä vaille valmis lähtöön.
 3. Tunnin juna on nopeampi. Päivittäin junalla kulkeva työmatkustaja voi säästää vuodessa jopa kaksi viikkoa matka-aikaa. Nämä viikot vapautuvat muuhun tekemiseen.
 4. Enemmän tekijöitä, enemmän potentiaalia. Tunnin juna yhdistää 1,5 miljoonaa suomalaista samalle työssäkäyntialueelle ja takaa, että tulevaisuuden työpaikat löytävät osaajansa.
 5. Enemmän liikettä Tukholmasta Pietariin – se tarkoittaa myös enemmän potentiaalisia asiakkaita kaikille palveluntarjoajille.
 6. Enemmän Eurooppaa. Tunnin juna kytkee Suomen osaksi eurooppalaisen liikenteen ydinverkkoa. Lisäksi EU:n liikennerahoituksessa suositaan ydinverkkokäytäväreittejä, joihin Tunnin juna kuuluu.
 7. Kestävämpää kasvua. Tunnin juna luo kasvua ja elinvoimaa koko radan mitalta: uusia työpaikkoja, asuntoja, palveluja ja myös parempia paikallisia liikenneyhteyksiä. Paikkakunnilla onkin käynnissä nopeaan junayhteyteen kytkeytyviä omia investointihankkeita ja -suunnitelmia.
 8. Parempia ideoita. Korkeakouluille ja oppilaitoksille nopea liikkuminen tarjoaa lisää opiskelijapotentiaalia, helpompaa tutkimusyhteistyötä sekä enemmän mahdollisuuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tästä hyötyy koko Suomi.
 9. Kokonaan uusia reittejä ja reissaajia raideliikenteen piiriin. Tunnin junaa varten rakennettava oikorata Espoon, Vihdin, Lohjan ja Salon välillä laajentaa rataverkkoamme ja tuo junamatkustamisen edut kokonaan uusien matkustajien saataville.
 10. Kätevämpiä yhteyksiä kaikille. Tunnin juna ei hyödytä pelkästään niitä, jotka asuvat asemien lähistöllä – se luo sujuvampaa liikennettä myös kaikkialle radan ympärille.

Miten Tunnin juna etenee?

 • Valtio on myöntänyt Tunnin junalle 40 miljoonaa euroa suunnittelurahaa ja hankkeen konkreettinen suunnittelu on jo pitkällä.
 • Pisimmällä on Espoon kaupunkirata, jonka suunnittelu on jo valmis. Parhaillaan työstetään Espoo-Salo-välin yleissuunnitelmaa.
 • Valtio ja kunnat ovat osakkaina Tunnin juna -hankeyhtiössä, jonka tarkoituksena on edistää Tunnin junan valmistumista.
 • Helsinki–Turku-yhteysvälin eurooppalainen TEN-T-status mahdollistaa merkittävän EU-rahoituksen hakemisen. Tunnin junan suunnitteluun on jo myönnetty yhteensä 48,5 miljoonaa euroa EU:n CEF-rahoitusta.
 • Valtio on sopinut suurten kaupunkiseutujen välisissä MAL-sopimuksissa Tunnin junan rakentamisen aloittamisesta Turusta ja Espoosta.
 • Jos Tunnin junan rakentamisesta tehdään päätös tällä hallituskaudella, liikennöinti päästäisiin aloittamaan 2030-luvun alussa.