Hankkeen aikataulu

Raidehankkeet ovat mittavia projekteja ja suunnitteluvaihe etenee portaittaisesti. Väylävirasto vastasi raideyhteyden aiemmista suunnitteluvaiheista. Turun Tunnin Juna Oy vastaa hankkeen ratasuunnittelusta, minkä jälkeen voidaan edetä raideyhteyden rakentamiseen. Tavoiteaikataulun mukaisesti suunnittelu on valmis vuoden 2023 lopussa.