Tunnin juna on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys, joka lyhentää merkittävästi kaupunkien välistä matka-aikaa sekä tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen.

Hanke koostuu neljästä eri osasta: Espoon kaupunkiradasta, Espoosta Lohjan kautta Saloon kulkevasta Espoo–Salo-oikoradasta, Salo–Turku-kaksoisraiteesta sekä Turun ratapiha-alueesta.

Espoo–Salo-oikorataosuus ja Salo–Turku välille tulevat rataoikaisut lyhentävät merkittävästi Helsinki – Turku -ratayhteyttä ja kaksiraiteisuus sujuvoittaa junaliikennettä. Lopputuloksena matka-aika Helsingin ja Turun välillä lyhenee huomattavasti.

Turun Tunnin Juna Oy:n tehtävänä on Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laatiminen ja rahoittaminen uuden radan rakentamisvalmiuteen saakka.