Entimmeståget är en snabb dubbelspårig tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo som är under planering och som kommer att förkorta restiden mellan städerna samt ge nya möjligheter till tillväxt och utveckling.

Direktbansträckan Esbo–Salo och de banuträtningar som ska genomföras mellan Salo och Åbo kommer att förkorta banförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo avsevärt, och dubbelspårigheten kommer att göra tågtrafiken smidigare.

Bättre förbindelse med väst

I och med kriget i Ukraina är Finland nu längre borta från marknaderna och den europeiska kontinenten. Förbindelsen mellan Helsingfors, Esbo, Åbo, Åland och Stockholm ger Finland bättre förbindelse med väst och förbättrar Finlands försörjningsberedskap. Finland integreras bättre till en del av Norden med en trafikkorridor som förenar spårtrafiken och sjötrafiken.

Förbindelsen mellan Helsingfors, Esbo, Åbo, Åland och Stockholm ger Finland bättre förbindelse med väst.

Entimmeståget är en del av den stomnätskorridor mellan Skandinavien och Medelhavet som överskrider det transeuropeiska trafiknätverkets (TEN-T) gränser. Både Helsingfors och Åbo är TEN-T-stadsknutpunkter. Projektet är betydelsefullt och har därför beviljats finansieringsstöd från EU (CEF, Connecting Europe Facility). Det är även möjligt att få EU-stöd för byggnadsarbete.

Ett prestationsdugligt och hållbart Finland

Entimmeståget är en investering i arbetsmarknader som fungerar bättre. I Södra Finland bildar det ett enhetligt och dynamiskt 1,5 miljoner människors arbetsmarknadsområde som kan sätta fart på Finlands ekonomiska tillväxt. Det blir lättare för företagens behov och kompetenta personer att mötas, och företagen kan hitta samarbetspartners.

Utveckling av spårtrafik gör det möjligt för Finland att frigöra sig från fossila bränslen. Investeringar i spårtrafik skapar en hållbar samhällsstruktur med mycket varaktiga verkningar.

Tåg för fler och fler

Järnvägarna ökar städernas betydelse när bättre tillgänglighet får människor att flytta till städer med järnvägsstationer eller ändstationer. För allt fler människor blir tåget ett äkta alternativ till bilen. I och med Entimmeståget kommer en resa mellan Åbo och huvudstadsregionen att kunna jämföras med en resa i huvudstadsregionen.

Entimmeståget förenar inte endast Helsingfors, Esbo och Åbo, utan också de övriga orterna vid järnvägen och deras invånare. Kustbanan kommer i fortsättningen att betjäna de nuvarande invånarna och områdena vid järnvägen bättre än förr.

Det nuvarande bannätet och nya bansträckorna.

Restiden blir kortare

I dagens läge måste ett tåg stanna och vänta på ett sidospår så att ett tåg som går i motsatt riktning kan komma förbi. Dubbelspårigheten ökar järnvägens kapacitet och gör det lättare för tåg som går i motsatt riktning att gå framåt. I och med Entimmeståget skulle restiden mellan Helsingfors och Åbo vara upp till 73 minuter med Express-tåg och 86 minuter med IC-tåg. Restiden mellan Helsingfors och Lojo skulle vara ca 35 minuter med IC-tåg och ca 41 minuter med tåg i närtrafik.