Entimmeståget är en snabb dubbelspårig tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo som är under planering och som kommer att förkorta restiden mellan städerna samt ge nya möjligheter till tillväxt och utveckling.

Direktbansträckan Esbo–Salo och de banuträtningar som ska genomföras mellan Salo och Åbo kommer att förkorta banförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo avsevärt, och dubbelspårigheten kommer att göra tågtrafiken smidigare.

Bättre förbindelse med väst

I och med kriget i Ukraina är Finland nu längre borta från marknaderna och den europeiska kontinenten. Förbindelsen mellan Helsingfors, Esbo, Åbo, Åland och Stockholm ger Finland bättre förbindelse med väst och förbättrar Finlands försörjningsberedskap. Finland integreras bättre till en del av Norden med en trafikkorridor som förenar spårtrafiken och sjötrafiken.

Förbindelsen mellan Helsingfors, Esbo, Åbo, Åland och Stockholm ger Finland bättre förbindelse med väst.

Entimmeståget är en del av den stomnätskorridor mellan Skandinavien och Medelhavet som överskrider det transeuropeiska trafiknätverkets (TEN-T) gränser. Både Helsingfors och Åbo är TEN-T-stadsknutpunkter. Projektet är betydelsefullt och har därför beviljats finansieringsstöd från EU (CEF, Connecting Europe Facility). Det är även möjligt att få EU-stöd för byggnadsarbete.

Ett prestationsdugligt och hållbart Finland

Entimmeståget är en investering i arbetsmarknader som fungerar bättre. I Södra Finland bildar det ett enhetligt och dynamiskt 1,5 miljoner människors arbetsmarknadsområde som kan sätta fart på Finlands ekonomiska tillväxt. Det blir lättare för företagens behov och kompetenta personer att mötas, och företagen kan hitta samarbetspartners.

Utveckling av spårtrafik gör det möjligt för Finland att frigöra sig från fossila bränslen. Investeringar i spårtrafik skapar en hållbar samhällsstruktur med mycket varaktiga verkningar.

Tåg för fler och fler

Järnvägarna ökar städernas betydelse när bättre tillgänglighet får människor att flytta till städer med järnvägsstationer eller ändstationer. För allt fler människor blir tåget ett äkta alternativ till bilen. I och med Entimmeståget kommer en resa mellan Åbo och huvudstadsregionen att kunna jämföras med en resa i huvudstadsregionen.

Entimmeståget förenar inte endast Helsingfors, Esbo och Åbo, utan också de övriga orterna vid järnvägen och deras invånare. Kustbanan kommer i fortsättningen att betjäna de nuvarande invånarna och områdena vid järnvägen bättre än förr.

Det nuvarande bannätet och nya bansträckorna.

Med Entimmeståget kan man åka till nya stationer

Efter att Entimmeståget till Åbo blivit färdigt kan en tågresa mellan Helsingfors centralstation och Åbo centralstation, som nu varar nästan två timmar, komma att vara endast 78 minuter. Det blir nya stationer och hållplatser i Hista (Esbo), Veikkola (Kyrkslätt), Nummela (Vichtis) och Lojo. De nya spåren kommer att ge bättre möjligheter att utveckla närtrafiken även i Egentliga Finland.