Informationen

Uppdaterade restider: Med Entimmeståget kan man åka till nya stationer

Efter att Entimmeståget till Åbo blivit färdigt kan en tågresa mellan Helsingfors centralstation och Åbo centralstation, som nu varar nästan två timmar, komma att vara endast 78 minuter. Det blir nya stationer och hållplatser i Hista (Esbo), Veikkola (Kyrkslätt), Nummela (Vichtis) och Lojo. De nya spåren kommer att ge bättre möjligheter att utveckla närtrafiken även i Egentliga Finland.

I ett nytt trafiksimuleringsarbete av Proxion Plan Oy beräknades antalet tåg under en rusningstimme samt restiderna för när- och fjärrtåg gällande den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Vid arbetet planerade man en spårtrafik som är så regelbunden som möjligt och hela tiden upprepar samma mönster.

En dubbelspårig förbindelsesträcka ökar bankapaciteten och gör trafiken smidigare. Med Entimmeståget till Åbo kan restiden mellan Helsingfors och Åbo gå helt ner på 78 minuter med Express-tåg och 86 minuter med InterCity-tåg. Det snabbaste Express-tåget skulle stanna i Böle, Alberga, Kuppis och Åbo. IC-fjärrtågen skulle stanna i Böle, Alberga, Vichtis eller Lojo, Salo, Kuppis och Åbo.

Åka tåg till nya stationer

Med den nya förbindelsen skulle man för första gången kunna åka tåg till Hista (Esbo), Veikkola (Kyrkslätt), Vichtis och Lojo. Närtågen skulle gå från Helsingfors till Hista på 26 minuter, till Veikkola på 31 minuter, till Vichtis på 37 minuter och till Lojo på 44 minuter.

Med fjärrtåg skulle man komma till Vichtis på 29 minuter och till Lojo på 33 minuter.

Mellan Helsingfors och Åbo skulle man i rusningstid (ca kl. 5–9 och kl. 14–18) kunna åka en Express-tur i timmen i en riktning och från morgon till sen kväll en IC-tur i timmen i en riktning. Närtågen till Lojo och Vichtis skulle hela dagen gå i båda riktningar med en halvtimmes mellanrum. Dessutom skulle IC-turen även stanna i Lojo eller Vichtis.

Fyra närtåg i timmen skulle gå till Veikkola (Kyrkslätt).

– Tågoperatören kommer att besluta var det är kommersiellt lönsamt för tågen att stanna. Kommunernas och stationernas framtida markanvändning har stor inverkan på det här, säger Annika Salokangas, projektledare för Entimmeståget till Åbo Ab.

Entimmeståget kompletterar nuvarande resesätt

Efter att Entimmeståget till Åbo blivit färdigt skulle det under en timme bli möjligt att åka från Helsingfors i riktning mot Åbo med åtta tåg av vilka fyra skulle fortsätta längs Kustbanan till Kyrkslätt och fyra till direktbanan Esbo–Salo.

Den nya förbindelsen via direktbanan Esbo–Salo frigör kapacitet från den överbelastade Kustbanan.

– Entimmeståget kompletterar nuvarande resesätt och man kommer att kunna åka till nya stationer. När några av tågturerna övergår till nya spår frigörs en del av Kustbanans kapacitet, och detta ger möjligheter att utveckla och variera närtrafiken i kommunerna vid Kustbanan, säger Pekka Ottavainen, verkställande direktör för Entimmeståget till Åbo Ab.

Information:

Annika Salokangas, projektledare, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 040 866 5315, annika.salokangas(a)tunninjuna.fi

Pekka Ottavainen, verkställande direktör, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 0400 261 097, pekka.ottavainen(a)tunninjuna.fi

Julkaistu 3.1.2023

Jaa artikkeli: