Informationen

Planering av En timmes tåg till Åbo startar

Planeringen av tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors har flyttats från Trafikledsverket till Entimmeståget till Åbo Ab. Projektbolaget beställer järnvägsplanerna enligt vilka den nya tågförbindelsen kan byggas. Planerna ska vara färdiga under 2023.

– Den är nu första gången i Finland man planerar tågförbindelser enligt en projektbolagsmodell. Det är fint att avtalen har skrivits på och arbetet kan börja ordentligt, säger Entimmeståget till Åbo Ab:s verkställande direktör Pekka Ottavainen.

I planeringsskedet beställer man fem separata järnvägsplaner för sträckorna Esbo–Lojo, Lojo–Salo, Salo–Hajala, Hajala–Nunna och Nunna–Kuppis. Dessa planer förs framåt till byggnadsskedet som egna helheter.

Planering av förbindelse mellan Esbo och Salo börjar i oktober

Den viktigaste helheten i projektet är planeringen av en direktbana mellan Esbo och Salo. Man har låtit fyra planeringsbyråer konkurrera om arbetet.

Sträckan mellan Esbo och Vichtis planeras av Sweco Infra & Rail Oy, sträckan mellan Vichtis och Lojo av Ramboll Finland Oy, sträckan mellan Lojo och Suomusjärvi av Sitowise Oy och sträckan mellan Suomusjärvi och Salo av Afry Finland Oy. Avtalens värde uppgår till 21 miljoner euro.

Förutom staten deltar Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt i projektbolaget Entimmeståget till Åbo. Projektet är betydelsefullt och planeringen har därför beviljats CEF-finansieringsstöd (CEF, Connecting Europe Facility) från EU. För planering av direktbanan mellan Esbo och Salo och dubbelbanan mellan Salo och Åbo har stöd motsvarande sammanlagt 50 % av totalkostnaderna beviljats, dock högst 37,5 miljoner euro.

Information:

Pekka Ottavainen, verkställande direktör, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 0400 261 097, pekka.ottavainen(a)tunninjuna.com

Annika Salokangas, projektledare, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 040 866 5315, annika.salokangas(a)tunninjuna.com

Julkaistu 12.10.2021

Jaa artikkeli: