Aura Salla arbetar som rådgivare vid Europeiska kommissionen och har blivit känd som en ivrig förespråkare för projektet Entimmeståget. Sallas insändare i Turun Sanomat, där hon tog ställning för projektet, fick omfat-tande synlighet. EU-tjänstemannen Salla, som studerat på Åbo universitet och aktivt rest mellan Helsingfors och Åbo med tåg, berättar varför entimmeståget är en satsning värd att förverkligas.

– Entimmeståget är både en viktig ekohandling och en stark ekonomisk åtgärd. En snabb tågförbindelse från Helsingfors till Åbo sammanför ca en och en halv miljon människor till samma sysselsättningsområde. Banan främjar även på många sätt ett växande Esbo.

Aura Salla tycker att banan är viktig även med tanke på kompetens och forskning. Entimmeståget skulle enligt henne hämta mycket ny potential särskilt till universitetsvärlden i Åbo.

– En snabb tågförbindelse skulle betyda att man inte nödvändigtvis skulle behöva flytta på grund av sin studieplats, utan kunde njuta av de bästa studiemöjligheterna oavsett på vilken ort längs banan man är bosatt.

Internationell dimension väsentlig i projektet

Aura Salla betonar alla anhängiga banprojekts betydelse för utvecklingen av trafiknätverkena i Finland. Hon insisterar dock att det internationella perspektivet ska hållas med i bilden.

Salla följer bantrafiksdiskussionen i Finland från Bryssel. Från Bryssel ser den aningen provinsiellt ut: det europeiska infranätverkets perspektiv försvinner lätt.

– I debatten borde fås med ett mer omfattande perspektiv än i nuläget och projekten borde granskas även enligt hur de bygger upp de europeiska förbindelserna. Entimmeståget är det mest internationella av de banprojekt som just nu är anhängiga i Finland. Projektet är även en del av EU:s stomnätskorridorer och därmed är möjligheterna att få EU-finansiering för projektet väldigt goda.

Entimmeståget skulle sammanföra Egentliga Finland och Nyland allt tätare. Enligt Salla är banan är även viktig för Helsingfors. Då arbetskraft, kompetens och studerande har bättre möjligheter att röra sig och företagen bättre förutsättningar för nätverkande med varandra, skulle detta även främja huvudstaden på många sätt.

Aura Salla är övertygad om projektets lönsamhet.

– Entimmeståget betalar säkert sig självt tillbaka. Projektet ska ses som en investering i framtiden, inte som en utgiftspost.