Juha Sipiläs regering har i samband med sina rambudgetförhandlingar 5.4 beslutat att sätta igång den fortsatta planeringen av Entimmeståget, dvs. en ny snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Planeringskostnaderna beräknas uppgå till ca 40 miljoner euro. Hälften av kostnaderna kan betalas med TEN-T-delfinansiering från EU.

Entimmeståget är för tillfället Finlands viktigaste infrastrukturprojekt om man ser till effekterna på nationell nivå. Enligt en undersökning gjord av professor Hannu Piekkola vid Vasa universitet innebär en snabb tågförbindelse att resetiden förkortas, koldioxidutsläppen minskar och samhällsekonomin får intäkter på nästa hundra miljoner euro i och med att pendlingsområdet blir större.

- Det var ett mycket viktigt och långsiktigt beslut av regeringen att sätta igång det konkreta planeringsarbetet för Entimmeståget. Den nya tågförbindelsen för sin del förstärker det omfattande ekonomi- och pendlingsområdet i Södra Finland vars utveckling är av yttersta vikt med tanke Finlands framgång, säger Egentliga Finlands landskapsdirektör Kari Häkämies.

- Redan beslutet och vetskapen om att vi i sinom tid får en ny tågförbindelse har en positiv effekt på näringslivet och människorna i regionen, fortsätter Häkämies.

En snabb förbindelse med huvudstadsregionen stöder Egentliga Finlands mål

Förbindelsen mellan Åbo och Helsingfors är en del av Europeiska unionens TEN-T-stamnätskorridor som förbinder Europas stora städer. I Södra Finland sträcker sig stamnätskorridoren från östgränsen via Helsingfors till Åbo och vidare till Stockholm. TEN-T-statusen gör det möjligt att ansöka om delfinansiering hos EU vilket Finland har utnyttjat i betydligt mindre utsträckning än Sverige.

På lokal nivå stöder Entimmeståget Åboregionens spetsprojekt

Aleksi Randell

- Entimmeståget främjar funktionaliteten och utvecklingsmöjligheterna för Den nordliga tillväxtzonen som sträcker sig från Stockholm via Södra Finland ända fram till S:t Petersburg. Vi håller på att skapa tillväxtzonen tillsammans med våra partner som en separat process, men de snabba förbindelserna bidrar utan vidare till att förbättra verksamhetsförutsättningarna för marknaderna och företagen, säger Åbos stadsdirektör Aleksi Randell.

- På lokal nivå stöder Entimmeståget Åboregionens spetsprojekt, såsom utvecklandet av Campusområdet och Vetenskapsparken i Kuppis-Österås och ett nytt resecentrum samt verksamhetsförutsättningar för logistikbranschen. En snabb förbindelse med huvudstadsregionen förstärker framgångselementen i Egentliga Finland och vi för vår del främjar projektet med lokala investeringar, fortsätter Randell.

Den allmänna planeringen av den nya tågförbindelsen från Åbo via Salo, Lojo och Esbo till Helsingfors har beräknats ta tre år. Den allmänna planen preciserar kostnadsberäkningen, samhällsekonomiska effekter och de ramvillkor som byggandet av banförbindelsen innebär. Samtidigt planerar man samhällsstrukturen och markanvändningen som stöder bankorridoren.

www.tunninjuna.fi