För att möjliggöra den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo görs fem separata järnvägsplaner som utvecklas till byggnadsstadiet som egna helheter. För varje järnvägsplan svarar en egen planeringskonsult.

Järnvägsplaneringen som görs av ett projektbolag är baserad på Trafikledsverkets tidigare planering och utredningar. Materialet finns på Trafikledsverkets projektsida.

Entimmeståget till Åbo består av följande järnvägsplaner:

  • Esbo-Lojo (direktbanan Esbo-Salo)
  • Lojo-Salo (direktbanan Esbo-Salo)
  • Salo-Hajala
  • Hajala-Nunna
  • Nunna-Kuppis

Tågets rutt och stationer på kartan

På kartan kan du undersöka Entimmestågets rutt. I servicen finns banans planerade utstakning, stationerna och stationsreserveringarna, broar och tunnlar som kommer att finnas samt vägarrangemang som kommer att förändras.

Järnvägsplaner

Uppgifterna på sidorna kommer att kompletteras i takt med planeringen.

Mellan Esbo och Salo planeras en helt ny bana. Av planeringen färdigställs en dubbelspårig bana för blandtrafik där persontrafikens tåghastighet är 240 km/h. Bangeometrin planeras även för tåghastigheten 300 km/h.

Stationer: Hista, Veikkola, Nummela, Lempola.

Stationsreserveringar: Myntbacken (Esbo), Huhmari (Vichtis), Lahnajärvi (Salo), Suomusjärvi (Salo) och Muurla (Salo).

Kommunerna i planeringsområdet: Esbo, Kyrkslätt, Vichtis, Lojo, Salo

Bansträckans längd: ca 98 km

Mellan Salo och Hajala planeras ett nytt spår bredvid det nuvarande spåret. I planeringen ingår bland annat 13 nya broar, sex broar som ska göras bredare eller repareras, två nya tunnlar och granskning av banans placering.

Kommunerna i planeringsområdet: Salo

Bansträckans längd: ca 10 km

Mellan Hajala och Nunna planeras ett nytt spår bredvid det nuvarande spåret. Planeringen omfattar uträtning av Hajala, Kriivari, Pikis och Toikkala. Här planeras 40 nya broar och området har 11 broar som ska repareras.

Bansträckans längd: ca 33,5 km

Kommunerna i planeringsområdet: Salo, Pemar, S:t Karins, Åbo

Mellan Nunna och Kuppis planeras ett nytt spår bredvid det nuvarande spåret. Planeringen omfattar åtta nya broar samt planerad reparation av sju broar. Här finns även broar som ska rivas.

Kommunerna i planeringsområdet: S:t Karins, Åbo

Bansträckans längd: ca 8 km