Val för klimatet

Klimatförändringen och Finlands klimatmål förutsätter att trafiksystemet utvecklas och att man inom mobiliteten förflyttar sig till miljövänliga färdsätt. Entimmeståget ger alla en möjlighet att i vardagen göra ett val för klimatet. Det nya järnvägsspåret gör restiden mellan Åbo och Helsingfors ett snabbare alternativ än att köra sträckan med bil, vilket uppmuntrar människor att byta färdsätt från bil eller buss till tåg.

Nya orter omfattas av tågtrafiken

När banan färdigställs kommer nya orter att omfattas av tågtrafiken. Banan kommer också att erbjuda ett alternativ för närtrafiken mellan Åbo och Salo och inom Västnyland. Banan är i första hand avsedd för persontrafik men kan även utnyttjas i godstransporter, vilket skulle minska trafikutsläppen än mer.