Restiden blir kortare

För närvarande måste tågen stanna på ett sidospår så att tåg som åker i den motsatta riktningen kan passera. Dubbelspåret ökar bankapaciteten och gör det möjligt för tåg från motsatta riktningar att åka smidigare. I och med Entimmeståget skulle restiden mellan Helsingfors och Åbo som snabbast vara cirka 73 minuter med Express-tåg och 86 minuter med IC-tåg. Restiden mellan Helsingfors och Lojo skulle vara cirka 35 minuter med IC-tåg och cirka 41 minuter med närtåg.

Utöver att förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo skulle Entimmeståget också tätare koppla orterna längs med banan till huvudstadsregionen. Projektet skapar en pendlingsregion i västra Södra Finland med 1,5 miljoner finländare. I och med Entimmeståget kan resan mellan Åbo och huvudstadsregionen för längdens del jämföras med resande inom huvudstadsregionen.