Projektets tidtabell

Banprojekt är alltid stora, och planeringsfasen framskrider stegvis. Trafikledsverket svarade för banförbindelsens tidigare planeringsfaser. Åbo Entimmes tåg Ab svarar för projektets järnvägsplanering. Efter planeringen kan byggandet av banförbindelsen inledas.

Enligt den målsatta tidtabellen är planeringen färdig i slutet av 2023.