Järnvägsprojektet är storskaligt och planeringsstadiet framskrider stegvis. Det var Trafikledsverket som hade hand om järnvägsförbindelsens tidigare planeringsstadier. Entimmeståget till Åbo Ab ansvarar för järnvägsplaneringen varefter man kan börja bygga järnvägsförbindelsen. Enligt tidsplanen borde planeringen vara klar mot slutet av 2023.

Entimmeståget till Åbo utarbetar för tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo fem järnvägsplaner som utvecklas till byggnadsstadiet som separata helheter.

Det pågående järnvägsplaneringsstadiet kommer enligt beräkningar att bli klart mot slutet av 2023. Därefter övergår man till det administrativa skedet där planerna ska läggas fram. Då har invånare, markägare och andra intressentgrupper möjlighet att kommentera planerna.

Järnvägsplanerna godkänns av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Målsättningen är att planerna ska vinna laga kraft i början av 2025. Järnvägsplanerna gäller i fyra år. 

Efter beslut om godkännande fattas ett investeringsbeslut varefter byggandet kan påbörjas. Efter investeringsbeslutet blir det aktuellt att lösa in jordområden och fastigheter som behövs. 

Järnvägen kommer att planeras, byggas och tas i drift under 2025-2031. Idrifttagning och testning av järnvägen kan påbörjas under de sista byggnadsåren.