Finansiering

Planeringskostnaderna för direktbanan Esbo–Salo och Salo–Åbo-dubbelspåret uppskattas uppgå till sammanlagt 75 miljoner euro, varav planeringskostnaderna för direktbanan Esbo–Salo uppgår till cirka 60 miljoner euro och för Salo–Åbo-dubbelspåret till cirka 15 miljoner euro. Projektbolaget ägs av staten (51 %) och sju kommuner (49 %).

Andelarna för de kommuner som deltar i projektet är följande:

  • Åbo stad 10,25 miljoner euro
  • Espo stad 10,25 miljoner euro
  • Helsingfors stad 5,80 miljoner euro
  • Salo stad 3,74 miljoner euro
  • Lojo stad 3,74 miljoner euro
  • Vichtis kommun 3,74 miljoner euro
  • Kyrkslätts kommun 0,38 miljoner euro

Som ett betydande projekt får planeringen även EU-stöd (ekonomiskt stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa CEF, Connecting Europe Facility). EU beviljade stöd till planeringen av direktbanan Esbo–Salo och dubbelspåret Salo–Åbo. Stödet uppgår till 50 procent av kostnaderna, högst 37,5 miljoner euro.