Entimmeståget är en del av det transeuropeiska transportnätets (TEN-T) gränsöverskridande stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet. Både Helsingfors och Åbo är TEN-T-knutpunkter.

En snabbare tågförbindelse öppnar möjligheter till internationell järnvägsturism runt om i Europa. I Sveriges regeringsförklaring ingår en plan att förbättra nattågförbindelserna till Europa. Efter en båtresa till Åbo kommer man alltså enkelt med tåg till Danmark och därifrån till Tyskland.

Entimmeståget kommer också att förbättra förbindelsen mellan Stockholm och Sankt Petersburg, vilket även förstärker banförbindelsens attraktionskraft vad gäller turismen.

Politiken för stomnätskorridor följer den politiska överenskommelse som nåddes i mars 2021 om den nya sammanlänkant Europa fond.