Projektbolaget

Entimmeståget till Åbo Ab grundades i december 2020.  Bolagets uppgift är att upprätta och finansiera järnvägsplaner för direktbanan Esbo–Salo och Salo–Åbo-dubbelspåret fram till att den nya banan är färdig att byggas.

Utöver den finska staten är Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt delägare i bolaget.

DI Pekka Ottavainen har utsetts till bolagets tf. verkställande direktör. Styrelsen utgörs av 13 medlemmar och DI, MBA Minna Forsström agerar som ordförande. Projektbolaget inledde sin verksamhet i december 2020.

Ny verkställande direktör för projektbolaget

Den 1 juli börjar Pekka Ottavainen (DI), som tidigare varit VD för STUK International, som ny verkställande direktör för Entimmeståget till Åbo Ab. Ottavainen har robust erfarenhet av olika storprojekt och av att leda experter.  Utöver STUK International har han arbetat bland annat för FinNuclear, Kraftaktiebolaget SF och Pohjolan Voima.

Man har också utsett en projektchef för Åbo Entimmes Tåg, med start den 20 maj. DI Annika Salokangas har över 12 års erfarenhet av planering i banprojekt. Senast har Salokangas jobbat som projektchef hos Trafikledsverket, och före det var hon avdelningschef på Sitowise och gruppchef på VR Track.