Entimmeståget är en snabb dubbelspårig tågförbindelse som planeras mellan Helsingfors och Åbo och som betydligt förkortar restiden mellan städerna och erbjuder nya möjligheter till tillväxt och utveckling.

Projektet består av fyra olika delar: Esbo stadsbana, direktbanan Esbo–Salo som går från Esbo via Lojo till Salo, Salo–Åbo-dubbelspåret och bangårdsområdet i Åbo.

Direktbanan Esbo–Salo samt Salo–Åbo linjerätningarna förkortar betydligt bansträckan mellan Helsingfors och Åbo. Förkortningen och dubbelspår betyder att restid mellan Helsingfors och Åbo blir mycket snabbare.

Byggandet av stadsbanan i Esbo inleds senast i början av 2022.