Informationen

Geoteknikerna för järnvägsplaneringen av direktbanan Esbo–Salo har valts

Entimmeståget till Åbo Ab har konkurrerat om geotekniker för järnvägsplaneringen av direktbanan mellan Esbo och Salo. De som valdes att genomföra de geotekniska undersökningarna är Ramboll Finland Oy, GeoUnion Oy, Suomen GPS-Mittaus Oy och Taratest Oy. Avtalens värde är totalt 7,3 miljoner euro.

I de geotekniska undersökningarna ingår markundersökningar och mätning av järnvägslinjen, lederna och broarna.

Entimmeståget till Åbo Ab beställer för direktbanan mellan Esbo och Salo två järnvägsplaner för sträckorna Esbo-Lojo och Lojo-Salo. Arbetet har delats in i fyra regionala deluppgifter enligt vilka de geotekniska undersökningarna genomförs.  

De geotekniska undersökningarna av sträckan mellan Esbo och Vichtis genomförs av Ramboll Finland Oy, undersökningarna av sträckan mellan Vichtis och Lojo av GeoUnion Oy, sträckan mellan Lojo och Suomusjärvi av Suomen GPS-Mittaus Oy och sträckan mellan Suomusjärvi och Salo av Taratest Oy.

De geotekniska undersökningarna börjar under januari och de genomförs under 2022 och 2023.

Information:

Annika Salokangas, projektledare, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 040 866 5315, annika.salokangas(at)tunninjuna.fi

Julkaistu 17.1.2022

Jaa artikkeli: