Varför En timmes tåg?

Vad är En timmes tåg?

En timmes tåg är en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors.

För förbindelsen byggs en helt ny direktbana från Esbo via Lojo till Salo. Dessutom ingår Esbo stadsbana, dubbelspåret Salo–Åbo samt bangårdarna i Åbo i den snabba förbindelsen.

I första skedet blir resetiden mer än en halv timme kortare.

När tågutrustningen senare motsvarar den nya banans maximihastighet blir resetiden uppskattningsvis nästan en timme kortare och är uppskattningsvis 75 minuter mellan ändstationerna. Från Kuppis i Åbo tar det exakt en timme till Böle i Helsingfors.

@TunninJuna  #tunninjuna

Önska mer. Tio orsaker att understöda En timmes tåg.

 1. En timmes tåg väntar på avgångstillstånd – det mest framskridna banprojektet är färdigt att genomföras. Den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo samt den tillhörande, nya direktbanan från Esbo via Vichtis och Lojo till Salo kan byggas etappvis från och med nästa år.   
 2. En timmes tåg är den snabbaste klimatåtgärden i Finland. Klimatåtgärder krävs nu. En timmes tåg mellan Åbo och Helsingfors är nästan färdigt att avgå, det är bara beslutet som saknas.
 3. En timmes tåg är snabbare. En arbetspendlare som dagligen tar tåget kan spara upp till två veckor i resetid varje år. De här veckorna kan användas för något annat.
 4. Fler aktörer, mer potential. En timmes tåg sammanför 1,5 miljoner finländare inom samma arbetsområde och garanterar att framtidens arbetsplats hittar rätt arbetstagare.
 5. Mer trafik från Stockholm till S:t Petersburg – det betyder även fler potentiella kunder för alla serviceleverantörer.
 6. Mer Europa. En timmes tåg kopplar Finland till en del av det europeiska stamnätet för trafik. Dessutom föredrar EU:s trafikfinansiering stomnätskorridorerna och En timmes tåg är en av dessa.
 7. Hållbarare tillväxt. En timmes tåg skapar tillväxt och livskraft för hela sträckan: nya arbetsplatser, bostäder, tjänster och även bättre lokala trafikförbindelser. På orterna längs banan pågår egna investeringsprojekt och -planer som anknyter till den snabba tågförbindelsen.
 8. Bättre idéer. För högskolorna erbjuder snabb rörlighet större studerandepotential, lättare forskningssamarbete samt fler möjligheter tillsammans med företag och gemenskaper. Detta är till nytta för hela Finland.
 9. Alldeles nya rutter och resenärer på järnvägarna. Direktbanan som byggs för en timmes tåg via Esbo, Vichtis, Lojo och Salo, utvidgar vårt bannätverk och tågresandet blir mer tillgänglig för helt nya resenärer.
 10. Behändigare förbindelser för alla. En timmes tåg är inte bara till nytta för dem som bor nära stationerna – det skapar även smidigare trafik för alla nära banan.

Hur framskrider En timmes tåg?

 • Staten har beviljat 40 miljoner i planeringspengar för En timmes tåg och projektets konkreta planering har redan kommit långt.

 • Den europeiska TEN-T-statusen som förbindelsen Helsingfors-Åbo fått gör det även möjligt att söka betydande EU-finansiering.

 • Längst har man kommit med Esbo stadsbana där planerna redan står klara. Som bäst arbetar man med generalplanen för avsnittet Esbo-Salo.

 • Planeringen av avsnittet Esbo-Salo är ett historiskt projekt i Finland, eftersom man sedan början av 1900-talet byggt väldigt få helt nya järnvägar.

 • Om ett beslut om att bygga banan fattas under nuvarande regeringstid kan trafikeringen inledas i början av 2030-talet.