Med en timmes tåg skapas framtidens framgångshistorier

  • Entimmeståget är en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Ett nytt järnvägsspår från Salo direkt via Lojo till Helsingfors kommer att byggas för projektet.
  • En timmes tåg-projektet har ett starkt nationellt stöd eftersom regeringen föreslått att en snabb järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Åbo ska bli en del av ett europeiskt investeringsprojekt.
  • Förbindelsen är en del av den nordiska tillväxtzonen och hör till TEN-T:s transportnät Medelhavet-Skandinavien.

Twitter: @TunninJuna

I framtiden rör man sig dagligen alltmer i samband med arbetet, hobbyer och studier. Särskilt arbetandet kommer att bli allt mindre platsbundet. Avståndet har inte längre lika stor betydelse som den tid det tar att röra sig från ett ställe till ett annat. Bra dataförbindelser gör det möjligt att arbeta på distans, och den fysiska arbetsplatsen kan således finnas nästan var som helst.

Därför behövs entimmeståget.

Entimmeståget innebär en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors som tar passagerarna direkt via Lojo till Helsingfors. Restiden förkortas och livet blir mer flexibelt när det gäller att välja exempelvis boplats, studieplats eller arbetsplats. Livet kan finnas på flera orter eftersom det går snabbt och smidigt att ta sig från plats till plats.

Bekanta dig med En timmes tåg-projektet och vilka möjligheter det medför