Informationen

Berggrundsundersökningar börjar vid direktbanan Esbo–Salo

Kärnborrning och borrmaskinsborrning vid planeringen av direktbanan Esbo–Salo startar i april. Undersökningarna gäller direktbanans tunnelsträckor, och syftet är att utreda berggrundens beskaffenhet och de geologiska förhållandena.

Arbetsområdena finns i huvudsak i obebyggd terräng. Arbetet kan tidvis orsaka mindre bullerstörningar. I ett arbetsområde kan undersökningarna vara en dag eller några dagar, men vissa undersökningar kan vara längre.

Det företag som kommer att genomföra berggrundsundersökningarna heter Taratest Oy. Avtalets värde är fyra miljoner euro. Arbetet utförs i ett område åt gången och blir färdigt i början av 2023.

Undersökningarna kan följas i Entimmeståget till Åbo Ab:s karttjänst: https://tunninjuna.sitowise.com/link/n8DQ

Information om undersökningarna:

Mikko Ylipulli, projektchef, Taratest Oy, 044 207 6620, mikko.ylipulli(a)taratest.fi

Julkaistu 28.4.2022

Jaa artikkeli: