Entimmeståget till Åbo Ab grundades i december 2020.  Bolagets uppgift är att upprätta och finansiera järnvägsplaner för direktbanan Esbo–Salo och Salo–Åbo-dubbelspåret fram till att den nya banan är färdig att byggas.

Utöver den finska staten är Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt delägare i bolaget.

DI Pekka Ottavainen har utsetts till bolagets tf. verkställande direktör. Styrelsen utgörs av 13 medlemmar och DI, MBA Minna Forsström agerar som ordförande. Projektbolaget inledde sin verksamhet i december 2020.

Styrelse

Minna Forsström, ordförande

Eeva-Liisa Virkkunen, vice ordförande

Pia Björk

Erkki Eerola

Päivi Hakala

Olli Isotalo

Arja Koski

Sami Kurunsaari

Mika Mannervesi

Rikhard Manninen

Aki Markkola

Pekka Puistosalo

Jarkko Virtanen