Förbindelsesträckan Helsingfors–Åbo är en av Finlands livligaste banavsnitt för persontrafik.

Den planerade snabba dubbelspåriga tågförbindelsen förkortar restiden mellan städerna, erbjuder nya möjligheter till tillväxt och utveckling och skapar även förutsättningar för närtrafikens utveckling.

Utöver en snabbare restid lättar den nya banan resorna mellan huvudstadsregionen och alla de orter som finns längs med banan och skapar en pendlingsregion i västra Södra Finland med 1,5 miljoner finländare. Banan kommer också att lämpa sig för godstrafik.

Banförbindelsen ansluter Finland tätare till det europeiska bannätet. Att utveckla spårtrafiken är ett val för vår miljö och vår framtid.