Förbindelsesträckan Helsingfors–Åbo är en av Finlands livligaste banavsnitt för persontrafik.

Den planerade snabba dubbelspåriga tågförbindelsen förkortar restiden mellan städerna, erbjuder nya möjligheter till tillväxt och utveckling och skapar även förutsättningar för närtrafikens utveckling.

Utöver en snabbare restid lättar den nya banan resorna mellan huvudstadsregionen och alla de orter som finns längs med banan och skapar en pendlingsregion i västra Södra Finland med 1,5 miljoner finländare. Banan kommer också att lämpa sig för godstrafik.

Banförbindelsen ansluter Finland tätare till det europeiska bannätet. Att utveckla spårtrafiken är ett val för vår miljö och vår framtid.

Planering av En timmes tåg till Åbo startar

Planeringen av tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors har flyttats från Trafikledsverket till Entimmeståget till Åbo Ab. Projektbolaget beställer järnvägsplanerna enligt vilka den nya tågförbindelsen kan byggas. Planerna ska vara färdiga under 2023.

Läs mer