Espoon ja Salon välille suunnitellaan uusi rata. Espoon ja Salon välinen oikorata, ESA-rata, on jaettu kahteen ratasuunnitelmaan (Espoo-Lohja ja Lohja-Salo) ja neljään erilliseen osatehtävään: Espoo-Vihti, Vihti-Lohja, Lohja-Suomusjärvi ja Suomusjärvi-Salo. Jokaisesta osatehtävästä vastaa suunnittelukonsultti.

Suunnittelusta valmistuu kaksiraiteinen sekaliikenteen rata, jossa henkilöliikenteen junanopeus on 240 km/h. Ratageometria suunnitellaan mahdollistamaan myös 300 km/h kulkevat junat.

Radalta on yhteys Hanko-Hyvinkää radalle Helsingistä Hangon suuntaan sekä Salosta Hyvinkään suuntaan.

Suunnittelu sisältää arviolta 113 siltaa ja 22 tunnelia.

Asemat: Hista, Veikkola, Vihti-Nummela, Lohjansolmu.

Asemavaraukset: Espoon Myntinmäki, Vihdin Huhmari, Salon Lahnajärvi, Salon Suomusjärvi ja Salon Muurla.

Kunnat suunnittelualueella: Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja, Salo

Rataosuuden pituus: noin 98 km
Espoo-Lohja noin 37,5 km ja Lohja-Salo noin 60,8 km

Suunnittelualue

Espoo-Lohja: Suunnittelualue rajautuu nykyisen Espoon aseman länsipuolen ja Lohjan Lempolaan suunniteltavan aseman länsipuolen väliselle alueelle. Välille suunnitellaan uusi kaksiraiteinen oikorata vaihteineen, asemineen ja asemavarauksineen, uuden raiteen edellyttämät sillat, tunnelit ja muut taitorakenteet sekä tarvittavat tie- ja katuyhteydet.

Lohja-Salo: Suunnittelualue rajautuu Lohjan Lempolan (Lohjan ja Salon kuntarajan) ja Salon aseman väliselle alueelle. Välille suunnitellaan uusi kaksiraiteinen oikorata vaihteineen sekä uuden raiteen edellyttämät sillat, tunnelit ja muut taitorakenteet sekä tarvittavat tie- ja katuyhteydet.

Espoo–Salo-oikoradan reitti kartalla

Kartalta voit tutkia Espoo–Salo-oikoradan reittiä. Karttapalvelusta löydät radan suunnitellun linjauksen, asemat ja asemavaraukset, matkan varrelle tulevat sillat ja tunnelit sekä muuttuvat tiejärjestelyt.

Aikataulu

Ratasuunnitelmien laatiminen on aloitettu syksyllä 2021.

Suunnittelun aikaisempiin vaiheisiin voi tutustua Väyläviraston hankesivulla.

Käynnissä olevat tutkimukset

Alueella on käynnissä maastotutkimuksia, kallioperätutkimuksia, vesistömittauksia, luontoselvityksiä ja arkeologisia koekaivauksia.

Tutkimuksia tehdään vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Asukastilaisuudet

Ratasuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuuksissa toukokuussa 2023.

Yleisötilaisuuksien ajankohdat ja paikat

Yleisötilaisuuksien materiaalit ja esitysaineistot