Tiedotteet

Espoo-Salo

Hajala-Kupittaa

Ratalinjan muinaisjäännöskohteiden arkeologiset koekaivaukset alkavat

Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden suunnittelun yhteydessä selvitetään ratalinjan arkeologisia muinaisjäännöskohteita. Museoviraston Arkeologisten kenttäpalvelujen kevään ja kesän aikana tekemillä koekaivauksilla selvitetään kohteiden laajuus ja säilyneisyys jatkotutkimustarpeita varten. Työt käynnistyvät toukokuun aikana ja jatkuvat lokakuun loppuun.

Hankealueella on tehty arkeologinen arkisto- ja karttaselvitys vuonna 2010 sekä maastoinventointeja vuosina 2017–2020. Selvitysten mukaan ratalinjalla tai sen välittömässä läheisyydessä, noin 50 metriä leveässä käytävässä, sijaitsee yhteensä 20 kiinteää muinaisjäännöstä ja kolme kulttuuriperintökohdetta.

Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muinaismuistolain perusteella. Kulttuuriperintökohteella tarkoitetaan kohdetta, jonka säilyttäminen on perusteltua sen historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen takia. Kulttuuriperintökohteet ajoittuvat yleensä 1800–1900-luvuille.

– Nyt käynnistyvillä koekaivauksilla selvitetään muinaisjäännösalueiden laajuus ja säilyneisyys. Kaivauksissa arkeologinen kohde tai sen osa tutkitaan järjestelmällisesti tekemällä koekuoppia ja -ojia. Tehdyt havainnot, rakenteet ja löydöt dokumentoidaan tarkasti jatkotutkimuksia silmällä pitäen, kertoo projektipäällikkö Vesa Laulumaa Museoviraston Arkeologisista kenttäpalveluista.

– On tärkeää, että arkeologiset kohteet selvitetään perusteellisesti suunnittelun yhteydessä. Maanomistajille tiedotetaan kaivausten aloittamisesta ja sisällöstä vielä henkilökohtaisesti kotiin lähetettävällä kirjeellä, kertoo Turun Tunnin Juna Oy:n projektijohtaja Annika Salokangas.

Kaivauksia viidessä kunnassa

Kaivauksia tehdään Espoon, Salon, Vihdin, Kaarinan ja Paimion kuntien alueilla. Koekaivausalueet sijaitsevat pelloilla ja metsissä. Metsäkohteiden työt tehdään kesän aikana ja peltokohteiden työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Koekaivausten jälkeen jälkityö- ja raportointivaihe kestää muutamia kuukausia. Päätökset varsinaisista tutkimuskaivauksista tehdään, kun ratasuunnitelmat ovat valmiit ja radan toteuttamisesta on tehty investointipäätös.

Lisätiedot:

Vesa Laulumaa, projektipäällikkö, Museovirasto, p. 0295 33 6283, vesa.laulumaa(a)museovirasto.fi

Annika Salokangas, projektijohtaja, Turun Tunnin Juna Oy, p. 040 866 5315 annika.salokangas(a)tunninjuna.fi

Julkaistu 27.5.2022

Jaa artikkeli: