Perälänjärven asukastilaisuuden esitys ja materiaalit

Kirkkonummen Veikkolassa sijaitsevan Perälänjärven alueen asukkaille ja maanomistajille järjestettiin Teams-asukastilaisuus keskiviikkona 20.9. Tilaisuudessa esiteltiin keskeisimmät suunnitteluratkaisut, tie- ja katujärjestelyt sekä lunastettavaksi esitettävät maa-alueet.

Tilaisuuden materiaalit

Esitysaineisto
Suunnitelmakartat

Suunnitelluista toimenpiteistä on mahdollista jättää palautetta tai kysymyksiä palautekanavassa.