Tunnin juna on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys, joka lyhentää merkittävästi kaupunkien välistä matka-aikaa sekä tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen.

Espoo–Salo-oikorataosuus ja Salo–Turku välille tulevat rataoikaisut lyhentävät merkittävästi Helsinki–Turku-ratayhteyttä ja kaksiraiteisuus sujuvoittaa junaliikennettä. Lopputuloksena matka-aika Helsingin ja Turun välillä lyhenee huomattavasti.

Matka-aika lyhenee

Tällä hetkellä junat joutuvat pysähtymään sivuun odotusraiteelle, jotta vastakkaiseen suuntaan menevä juna pääsee ohi. Kaksiraiteisuus lisää ratakapasiteettia ja sujuvoittaa vastakkaisista suunnista tulevien junien etenemistä. Tunnin junan myötä matka-aika Helsingin ja Turun välillä olisi nopeimmillaan noin 73 minuuttia Express-junilla ja 86 minuuttia IC-junilla. Matka-aika Helsingin ja Lohjan välillä olisi IC-junalla noin 35 minuuttia ja lähiliikenteen junilla noin 41 minuuttia.

Uusia paikkakuntia junayhteyksien piiriin

Tunnin juna ei pelkästään nopeuta matkustusaikaa Helsingin ja Turun välillä, vaan tuo kaikki radan varren paikkakunnat tiiviiksi osaksi pääkaupunkiseutua. Hanke luo läntiseen Etelä-Suomeen 1,5 miljoonan suomalaisen työssäkäyntialueen. Tunnin junan myötä matka Turun ja pääkaupunkiseudun välillä vertautuu samanpituiseksi kuin matkustus pääkaupunkiseudun sisällä.

Matkustaminen tunnin junalla on valinta ilmaston puolesta

Ilmastonmuutos ja Suomen ilmastotavoitteet edellyttävät liikennejärjestelmän kehittämistä sekä liikkumisen siirtymistä ympäristöystävällisiin kulkumuotoihin. Tunnin juna luo mahdollisuuden jokaiselle tehdä arjen valinta ilmaston puolesta. Uusi junarata tekee Turun ja Helsingin välisestä matka-ajasta autoilua nopeamman vaihtoehdon, mikä kannustaa vaihtamaan matkustustapaa autosta tai bussista junaan.

Valmistuessaan rata tuo uusia paikkakuntia junaliikenteen piiriin ja tarjoaa vaihtoehdon Turun ja Salon väliselle sekä Länsi-Uudenmaan lähiliikenteelle. Ensisijaisesti henkilöliikenteelle tarkoitettua rataa voidaan hyödyntää myös tavarakuljetukseen, mikä leikkaisi liikenteen päästöjä edelleen.