Tunnin juna on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys, joka lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa sekä tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen.

Espoo–Salo-oikorataosuus ja Salo–Turku välille tulevat rataoikaisut lyhentävät merkittävästi Helsingin ja Turun välistä ratayhteyttä ja kaksiraiteisuus sujuvoittaa junaliikennettä.

Vahvempi yhteys länteen

Ukrainan sodan myötä Suomi on aiempaa kauempana markkinoilta ja Euroopan mantereelta. Helsinki-Espoo-Turku-Ahvenanmaa-Tukholma -yhteys kytkee Suomen vahvemmin länteen ja vahvistaa Suomen huoltovarmuutta. Suomi yhdistyy entistä vahvemmin osaksi pohjolaa raide- ja meriliikenteen yhdistävällä liikennekäytävällä.

Helsinki-Espoo-Turku-Ahvenanmaa-Tukholma -yhteys kytkee Suomen vahvemmin länteen.

Tunnin juna on osa Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) rajat ylittävää Skandinavia–Välimeri-ydinverkkokäytävää. Helsinki ja Turku ovat molemmat TEN-T-kaupunkisolmukohtia. Merkittävänä hankkeena suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-rahoitustukea (CEF, Connecting Europe Facility). Myös rakentamiselle on mahdollista saada EU-tukea.

Suorituskykyisempi ja kestävämpi Suomi

Tunnin juna on investointi työmarkkinoiden parempaan toimivuuteen. Se synnyttää Etelä-Suomeen 1,5 miljoonan ihmisen yhtenäisen ja dynaamisen työmarkkina-alueen vauhdittamaan Suomen talouskasvua. Yritysten tarpeet ja työtekijöiden osaaminen kohtaavat paremmin ja yritykset löytävät yhteistyökumppaneita.

Raideliikenteen kehittäminen mahdollistaa Suomen irtautumista fossiilisista polttoaineista. Raideinvestoinnit synnyttävät kestävää yhdyskuntarakennetta, jonka vaikutukset ylittyvät yli vuosisadan.

Juna yhä useammalle

Radat vahvistavat kaupunkien asemaa, kun parempi saavutettavuus kannustaa ihmisiä muuttamaan radanvarren tai pääteasemien kaupunkeihin. Junasta tulee yhä useammalle ihmiselle aito vaihtoehto autolle. Tunnin junan myötä matka Turun ja pääkaupunkiseudun välillä vertautuu samanpituiseksi kuin matkustus pääkaupunkiseudun sisällä.

Tunnin juna ei vain kytke Helsinkiä, Espoota ja Turkua yhteen, vaan liittää radanvarren paikkakunnat ja niiden asukkaat raideverkoston piiriin. Rantarata palvelee jatkossa entistä paremmin radanvarren nykyisiä asukkaita ja alueita.

Nykyinen rataverkko ja uudet rataosuudet

Uusia paikkakuntia junayhteyksien piiriin

Turun tunnin junan valmistumisen jälkeen Helsingin päärautatieaseman ja Turun rautatieaseman välinen junamatka lyhenisi lähes kahdesta tunnista nopeimmillaan 78 minuuttiin. Uusia asemia ja pysähdyspaikkoja tulisi Espoon Histaan, Kirkkonummen Veikkolaan, Vihdin Nummelaan ja Lohjalle. Uudet raiteet luovat nykyistä parempia mahdollisuuksia myös Varsinais-Suomen lähiliikenteen kehittämiseen.