Kysymyksiä ja vastauksia

Olemme koostaneet yhteen lisätietoa Tunnin junasta ja sen vaikutuksista.

Turun Tunnin Juna Oy -hankeyhtiö edistää Espoo–Salo-oikoradan sekä Salo–Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.

Helsinki–Turku nopean junayhteyden voidaan koostuu neljästä eri osakokonaisuudesta: Espoon kaupunkirata, Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku-rataväli sekä Turun ratapihan kehittämisen eräät osa-alueet. Espoon kaupunkirata ja Turun ratapihan kehittäminen eivät kuulu hankeyhtiön toimialaan.

 

Uuden radan myötä Helsingin päärautatieaseman ja Turun rautatieaseman välinen junamatka lyhenisi lähes kahdesta tunnista nopeimmillaan 78 minuuttiin. Uusia asemia ja pysähdyspaikkoja tulisi Espoon Histaan, Kirkkonummen Veikkolaan, Vihdin Nummelaan ja Lohjalle. Uudet raiteet luovat nykyistä parempia mahdollisuuksia myös Varsinais-Suomen lähiliikenteen kehittämiseen.

Tarkempaa tietoa matka-ajoista löytyy täältä.

Hankeyhtiön osapuolet ovat Suomen valtio, Turun kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Salon kaupunki, Lohjan kaupunki, Vihdin kunta sekä Kirkkonummen kunta.

Raideyhteys on osa eurooppalaista ydinliikenneverkkoa ja EU on myöntänyt suunnittelulle tukea.

Raideyhteyden suunnittelu maksaa arviolta noin 75 miljoonaa euroa, josta Espoo–Salo-oikoradan suunnittelukustannukset ovat noin 60 miljoonaa euroa ja Salo–Turku-kaksoisraiteen noin 15 miljoonaa euroa.

Alustava arvio rakennuskustannuksista on yhteensä noin 3,4–4 Mrd euroa.

Tunnin junan suunnittelu valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeen edetessä odotetusti, on rakennushanke kokonaisuudessaan valmis ja liikennöinti käynnistettävissä vuoden 2031 lopussa.

Liikennejärjestelmän toimivuudella on suora yhteys Suomen kilpailukyvylle ja menestykselle. Kehittäminen edellyttää myös taloudellisesti mittavia hankkeita. Uuden raideyhteyden toteuttaminen yksin valtion budjettikehyksen puitteissa ei ole helppoa ja tarvitaan uusia ratkaisuja ja rahoitusvaihtoehtoja.

Hankeyhtiön etuna on valtion ja kuntien voimavarojen yhdistäminen. Hankeyhtiömallissa on kyse uudesta tavasta suunnitella, toteuttaa ja rahoittaa suuria raideinvestointeja yhdessä koko yhteiskunnan hyväksi. Hankeyhtiömalli on yksi vaihtoehto viedä merkittäviä hankkeita eteenpäin mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Hankeyhtiön tehtävä on Turun tunnin juna -hankkeen suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Tavoite on, että raideyhteyden ratasuunnitelmat ovat valmiit vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tämän kokoluokan hankkeissa rakentamisen vaiheet ovat pitkäkestoisia ja vaativat huolellista suunnittelua. Ratahankkeiden suunnitteluprosessi on vaiheittainen ja tarkentuva ja se sisältää useita vaiheita:

  1. Esiselvitys, jossa tutkitaan mm. ratahankkeen ajoitusta maakuntakaavan ja yleiskaavan tarkkuustasolla. Tässä vaiheessa on mahdollista, että ratalinjauksesta on vaihtoehtoisia linjauksia, jotka tarkentuvat selvityksen edistyessä.
  2. Yleissuunnittelu, jossa määritellään rautatien likimääräinen sijainti, tilantarve sekä sen suhde sitä ympäröivään maankäyttöön.
  3. Ratasuunnittelu, joka on ratahankkeen toteutukseen tähtäävää yksityiskohtaista suunnittelua.

Lisäksi hankkeille tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi (YVA), joka on myös lakisääteinen prosessi, missä arvioidaan ratahankkeen vaikutuksia luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Suunnittelu on vuorovaikutteinen prosessi ja siinä kuullaan lukuisia eri tahoja suunnittelun eri vaiheissa.