Uutiset

Espoo-Salo

Biologit liikkuvat maastossa Espoo–Salo-oikoradan alueella

EspooSalo-oikoradan ratalinjalla tehdään kevään ja kesän aikana luontoselvityksiä. Luontoselvitykset ovat biologien ja ympäristöasiantuntijoiden tekemiä maastokäyntejä, joiden avulla tutkitaan hankkeen vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Selvityksiä tehdään vuoden 2022 huhti-syyskuussa suunnitellun ratalinjan, uuden tai parannettavan tiestön sekä mahdollisten ylijäämämassojen sijoitusalueiden lähistöllä.

Maastokäyntejä tehdään eri vuorokaudenaikoina ja pääosin rakentamattomassa ympäristössä. Selvityksiä tehdään Espoon, Kirkkonummen, Vihdin, Lohjan ja Salon alueilla.

Nyt käynnistyvillä selvityksillä täydennetään ja tarkennetaan yleissuunnitelmavaiheessa tehtyjä luontoselvityksiä. Kartoitettavia asioita ovat muun muassa lepakoiden, viitasammakoiden ja liito-oravien elinympäristöt, huomionarvoiset luontotyyppi- ja kasvillisuuskohteet sekä alueiden pintavedet ja hulevedet.

Lisätietoja:

Emilia Vainikainen 
Ramboll Finland Oy 
p. 050 380 4349
emilia.vainikainen(a)ramboll.fi

Juha Kiiski 
Sitowise Oy 
p. 044 427 9480
juha.kiiski(a)sitowise.com

Julkaistu 2.5.2022

Jaa artikkeli: