Helsinki–Turku-yhteysväli on yksi Suomen vilkkaimpia henkilöliikenteen rataosuuksia.

Suunnittelussa oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa, tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen ja luo edellytyksiä myös lähiliikenteen kehittämiselle.

Nopeamman matkustusajan lisäksi uusi rata tuo kaikki radan varren paikkakunnat lähelle pääkaupunkiseutua ja luo läntiseen Etelä-Suomeen 1,5 miljoonan suomalaisen työssäkäyntialueen. Rata tulee soveltumaan myös tavaraliikenteelle.

Raideyhteys liittää Suomen entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista raideverkostoa. Raideliikenteen kehittäminen on valinta ympäristömme ja tulevaisuuden puolesta.

Infotilaisuus Turun tunnin junan suunnittelusta

Junayhteyksiä suunnitellaan Suomessa nyt ensimmäistä kertaa hankeyhtiömallilla. Miten suunnittelu etenee?

Tule kuulemaan lisää hankkeesta kaikille avoimeen infotilaisuuteen tiistaina 30.11.2021 klo 18.00-19.00. Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena.

Ilmoittaudu mukaan