Helsinki–Turku-yhteysväli on yksi Suomen vilkkaimpia henkilöliikenteen rataosuuksia.

Suunnittelussa oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa, tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen ja luo edellytyksiä myös lähiliikenteen kehittämiselle.

Nopeamman matkustusajan lisäksi uusi rata tuo kaikki radan varren paikkakunnat lähelle pääkaupunkiseutua ja luo läntiseen Etelä-Suomeen 1,5 miljoonan suomalaisen työssäkäyntialueen. Rata tulee soveltumaan myös tavaraliikenteelle.

Raideyhteys liittää Suomen entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista raideverkostoa. Raideliikenteen kehittäminen on valinta ympäristömme ja tulevaisuuden puolesta.