Suomessa ei vielä ole kansainvälisen määritelmän mukaista metropolialuetta, mutta sellainen voisi muodostua nopean junayhteyden ansiosta Etelä-Suomeen. Helsingin ja Turun välisen yhteyden nopeuttamisen vaikutuksia alueen yritysten toimintaan selvitetään tutkimuksessa syksyn aikana.

Tutkimuksen otsikko on ”Laajan metropolialueen kehittäminen Suomessa – Helsingin ja Turun välinen tunnin juna”. Se rahoitetaan suurimmaksi osaksi Varsinais-Suomen liiton myöntämän projektiavustuksen turvin. Muut kumppanit ja rahoittajat ovat Turun kaupunki ja Turun kauppakamari. Tutkimuksen toteuttajaksi on valittu professori Hannu Piekkola Vaasan yliopiston Taloustieteen ja talousoikeuden yksiköstä. Hankkeesta on vastuussa Turun kauppakamari.

Infrastruktuuri-investointeja arvioidaan usein vain ajansäästöön perustuvien hyötyjen pohjalta. Tällöin jää huomioitta laajempien työssäkäyntialueiden talouden dynamiikkaa parantavat vaikutukset.

Nyt tehtävässä tutkimuksessa selvitetään Helsingin ja Turun välisen nopean yhteyden talouden dynamiikkaan vaikuttavia tekijöitä. Talousalueiden yhdistyminen yhteiseksi työssäkäyntialueeksi voi vaikuttaa monin tavoin siihen, kuinka hyvin yritysten kansainvälistä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön alueet tarjoavat.

Tunnin juna tarkoittaa nopeaa junayhteyttä Turun ja Helsingin välillä. Sitä varten rakennetaan uusi junarata, joka kulkee Salosta suoraan Lohjan kautta Helsinkiin ja on noin 40 kilometriä nykyistä rantarataa lyhyempi.

Tämän lisäksi Turku–Salo väli kaksiraiteistetaan. Uuteen nopeaan junayhteyteen kuuluu myös Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara–Kauklahti. Yhdessä nämä muodostavat aiempaa lyhyemmän ja nopeamman junayhteyden Turun ja Helsingin välille.

Turun kaupunki on esittänyt yhdessä Espoon, Lohjan ja Salon kaupunkien, Vihdin kunnan sekä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen kanssa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille, että  Suomen hallitus laatii uuden Espoo-Lohja-Salo -ratayhteyden yleis- ja ratasuunnitelmat vaalikaudella 2015-2019. Suunnitteluun on mahdollista saada Euroopan unionin TEN-T -tukea 50 prosenttia.

www.tunninjuna.fi