Usein kysyttyä

Tunnin juna – mitä, miksi, milloin?

Mikä on Tunnin juna ja mistä se kulkee? Kuinka nopeasti Turusta pääsee Tunnin junalla Helsinkiin, ja kuka hyötyisi nopeasta junayhteydestä? Tälle sivulle on koottu kysymyksiä ja vastauksia Tunnin junasta.

Koska matkan varrella nousee varmasti uusia kysymyksiä, ja koska vastauksetkin voivat tarkentua ajan mittaan, tämä sivu päivittyy sitä mukaa, kun hanke etenee.

Jos mieltäsi askarruttaa jokin asia, johon et löydä täältä vastausta, voit esittää kysymyksiä Turun kaupungin yhteyspäällikkö Pasi Aholalle (pasi.ahola(a)turku.fi) tai Varsinais-Suomen liiton kehittämispäällikkö Janne Virtaselle (janne.virtanen(a)varsinais-suomi.fi).

Mitä Tunnin juna tarkoittaa?

Tunnin junaksi nimitetään nopeaa junayhteyttä Turun ja Helsingin välillä. Junaa varten rakennetaan uusi ratayhteys Salosta Lohjan kautta Espooseen, mistä juna jatkaa jo olemassa olevaa ratayhteyttä Helsinkiin. Tunnin juna ei siis liikennöisi nykyisellä rantaradalla vaan Salo‒Lohja‒Espoo välillä uudella radalla, joka on noin 40 kilometriä rantarataa lyhyempi. Hankkeeseen liittyy myös Turku-Salo-raideosuuden kaksiraiteistus.

Kuinka paljon matka-aika lyhenee Turun ja Helsingin välillä?

Alkuvaiheessa matka-aika lyhenee reilulla puolella tunnilla. Kun kalusto saadaan uusittua ja radalla voidaan ajaa maksiminopeutta (300km/h), matka-aika lyhenee lähes tunnilla. Tavoitetila on, että matka kestää Turun keskustasta Helsingin keskustaan tunnin ja viisitoista minuuttia.

Minkä kaupunkien kautta uusi junayhteys kulkee ja millä asemilla se pysähtyy?

Tunnin juna kulkee Turusta Salon kautta Lohjalle, Espooseen ja Helsinkiin. Kaukojunan pysäkkejä olisivat Turku, Kupittaa, Salo, Lohja, Espoo, Pasila ja Helsinki. Kaksoisraide lisää kapasiteettia, jolloin radalla voi liikennöidä myös paikallisjunaliikenne. Nämä pysähtyisivät myös muilla väliasemilla.

Säilyykö nykyinen junayhteys (rantarata) Turusta Karjaan kautta Helsinkiin käytössä?

Raideliikenteelle Hangosta, Tammisaaresta, Karjaalta, Inkoosta, Siuntiosta ja Kirkkonummelta Helsinkiin on varmasti kasvavaa kysyntää myös tulevaisuudessa. Tunnin junan toteuduttua tätä liikennettä hoidetaan lähiliikenteenä nykyisellä radalla.

Mitä hyötyä nopeasta Helsinki-Turku-junayhteydestä on?

Nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä mahdollistaa aiempaa paremmin ihmisten joustavan liikkuvuuden: asukkaat pääkaupunkiseudulla ja Turun ja Salon talousalueilla voivat vapaammin valita työ-, opiskelu-, harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksia oman kiinnostuksensa mukaan niiden sijaintipaikasta riippumatta. Juna on myös ympäristöystävällinen tapa liikkua

Nopea junayhteys edistää myös yhtenäisen eteläisen työssäkäynti- ja kasvualueen syntymistä (Turku–Tampere–Helsinki). Osaavan työvoiman liikkuvuus ja saatavuus on yrityksille keskeistä.

Miten Tunnin juna -hanke etenee?

Seuraavaksi Tunnin junan vaikutuksista tehdään selvitystyö sekä aloitetaan radan konkreettinen suunnittelu. Uuden ratalinjauksen sijainti Salon ja Espoon välillä on jo ratkaistu vahvistetuissa maakuntakaavoissa.

Paljonko uuden radan rakentaminen maksaa ja miten hanke aiotaan rahoittaa?

Tässä vaiheessa Tunnin junan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin kaksi miljardia euroa. Hanke on osa EU:n TEN-T ydinverkkokäytävän toteutushanketta. Tätä kautta hankkeen rahoituksesta merkittävä osa tulee EU:lta. Suomi on esittänyt Tunnin juna -hanketta myös EU-komission investointiohjelman hankelistalle.

Milloin rata valmistuu ja uusi junayhteys olisi käytettävissä?

Jos suunnittelu saadaan ripeästi liikkeelle ja hankkeen suunnitteluun ja investointiin löytyy rahoitus, voidaan rata avata liikenteelle 2020-luvun loppupuolella.