Puheenvuoroja Tunnin junasta

Tunnin juna -hanke on herättänyt vilkasta keskustelua ja se on ollut vahvasti esillä uutisissa.

"Oikorata toisi meidän käsityksemme mukaan noin puoli tuntia lyhyemmän matka-ajan, mikä olisi erinomainen juttu. Matka-aika on erittäin tärkeä kilpailutekijä junaliikenteessä ja luotettavuus on toinen. Kumpikaan ei ole nyt [Turun ja Helsingin välillä] kunnossa.” (Otto Lehtipuu, VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja, Turun Sanomat 20.3.2015)

 

"Luotettavan ja nykyistä nopeamman yhteyden luominen kasvattaisi matkustajavirtoja junissa huomattavasti. Tunnin junan merkitys koko Varsinais-Suomen elinvoimaisuudelle on suuri. Se olisi kaivattu piristysruiske alueen talouteen. Se vaikuttaisi koko Etelä-Suomeen ja tekisi siitä tiiviimmän ja yhtenäisemmän talous- ja työssäkäyntialueen." Tunnin juna on ainutkertainen mahdollisuus (Katja Taimela, Kirjoitus mm. Salon Seudun Sanomissa 25.2.2015)

 

"Maailmanlaajuisessa alueiden välisessä kilpailussa menestyminen edellyttää laajempien vyöhykkeiden kehittämistä. Yksi tällainen on Etelä-Suomen työssäkäyntialue (ETS)." Tunnissa Helsinkiin ja Pisaralla jatkot (Juha Kostiainen, blogiteksti, 8.2.2015)

 

"Tavoitteena Tunnin juna -edunvalvontatyössä on ollut, että Turku-Helsinki ratayhteys tunnistetaan pullonkaulana suunnitelmassa. Tässä vaikuttamistyössä on onnistuttu. Jatkon osalta on ensiarvoista, että Suomen kanta jäsenvaltiona EU:n työsuunnitelmaan on myönteinen." Nopea ratayhteys Turusta Helsinkiin elintärkeä EU-liikenneverkolle – suunnitelma odottaa nyt Suomen hyväksyntää (Varsinais-Suomen liitto, 26.1.2015)

 

"Liikkumisen edellytyksiä merkittävästi parantamalla voimme synnyttää kasautumisen etuja taloudelliseen toimintaympäristöömme." Tunnin juna – tehokkaammasta toimintaympäristöstä kilpailukykyä Suomelle (Jarkko Heinonen, johtaja, Turun kauppakamari, Centrum Balticumin uutiskirje 2/2015)

 

"Tunnin juna on Varsinais-Suomelle tärkeä monestakin syystä. Ensinnäkin, juna on ekologinen joukkoliikennemuoto ja raideliikenteen kehittäminen on jo siksikin tärkeää. Tunnin juna mahdollistaa myös paremmat edellytykset tavaraliikenteen kululle Helsingin, Naantalin ja Turun satamista. Tämäkin on keskeinen menestystekijä alueellamme. Lisäksi nopean ja helpon junayhteyden myötä työssäkäyntialueemme laajenee ja alueemme elinvoimaisuus paranee." Tehoa Tunnin junaan! (Saara-Sofia Siren, blogikirjoitus)

 

"Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Liikennevirastoa arvioimaan Helsinki-Turku -ratayhteyden kehittämistä. Arviosta tulee selvitä, mitä suoria ja epäsuosia vaikutuksia eri kehittämisvaihtoehdoilla on aluetalouteen, aluerakenteeseen ja liikennejärjestelmään." Liikenne- ja viestintäministeriö selvityttää Tunnin junan vaikutukset (Liikenne- ja viestintäministeriö 9.12.2014)

 

"Jos eteläisen Suomen joukkoliikennettä halutaan kehittää, tunnin juna tarvitaan. Toistaiseksi on tyytyminen kahden, kolmen tai kahdeksan tunnin kulkupeliin." Tunnin juna - tai kahdeksan, Ari Niemi, kolumni Turun Sanomissa, 23.10.2014

 

"Varsinais-Suomen liitto on yhdessä Uudenmaan liiton sekä Espoon, Lohjan, Salon ja Turun kaupunkien sekä Vihdin kunnan kanssa esittänyt Tunnin junan jatkosuunnittelua välittömästi TEN-T-osarahoituksella." Tunnin junaa Helsinkiin kehitetään osana EU:n ydinverkkokäytävää (Varsinais-Suomen Liitto)