Tunnin junalla rakennetaan tulevaisuuden menestystarinoita

  • Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Sitä varten rakennetaan uusi junarata, joka kulkee Salosta suoraan Lohjan kautta Helsinkiin.
  • Tunnin juna -hankkeella on vahva kansallinen tuki, sillä hallitus on ehdottanut eurooppalaiseen investointiohjelmaan Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden edistämistä.
  • Yhteysväli on osa Pohjoista kasvuvyöhykettä ja se kuuluu TEN-T liikenneverkkokäytävään Välimeri-Skandinavia.

Twitter: @TunninJuna

Tulevaisuudessa ihmiset liikkuvat päivittäin yhä enemmän työn, harrastusten ja opiskelun myötä. Etenkin työn tekeminen muuttuu yhä vähemmän paikkasidonnaiseksi. Etäisyydellä ei ole niinkään merkitystä, vaan liikkumiseen käytetyllä ajalla. Hyvät tietoliikenneyhteydet mahdollistavat etätyön, ja sen myötä fyysisesti työpaikka voi olla melkeinpä missä vain.

Siksi tarvitaan Tunnin juna.

Se on Turun ja Helsingin välinen nopea junayhteys, joka kulkee Salosta suoraan Lohjan kautta Helsinkiin. Matka-aika lyhenee, mikä tuo ihmisille lisää joustoa oman elämän valintojen tekemiseen: asuinpaikan, opiskelupaikan tai työpaikan suhteen. Elämä voi olla monella paikkakunnalla, kun liikkuminen on nopeaa ja sujuvaa.

Tutustu Tunnin junaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin