Kaavat ja selvitykset

Hanke jakautuu neljään kokonaisuuteen:

  1. Espoon kaupunkirata
  2. Espoo–Salo-oikorata
  3. Salo–Turku-rataväli
  4. Turun ratapiha.

Espoon kaupunkiradasta on jo laadittu ratasuunnitelma, ja se odottaa eduskunnan investointipäätöstä.

Espoo–Salo-oikoradasta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma.

Salo–Turku-ratavälin kaksoisraiteesta sekä Turun ratapihasta laaditaan ratalain mukaiset ratasuunnitelmat. Tämä suunnitteluvaihe kestää vuoteen 2020 saakka ja sitä toteuttaa Liikennevirasto.

Nopeampi yhteys on pitkäaikainen haave

Helsinki-Turku ratayhteyden oikaisua on suunniteltu 1970-luvulta lähtien. Espoo-Lohja-Salo rataoikaisu tunnettiin silloin ELSA-ratana. Tuolloin päädyttiin kuitenkin nykyisen rantaradan korjaamiseen. 2000-luvun alussa tarve nopeammasta ratayhteydestä nousi uudelleen esiin.

Maakuntakaavojen ratkaisuilla päätettiin uusi ratalinjaus Espoosta Lohjan kautta Saloon. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen lainvoimaisissa maakuntakaavoissa on osoitettu yleispiirteinen aluevaraus ratalinjaukselle. Maakuntakaavoissa tutkittiin useita linjausvaihtoehtoja ja laadittiin niistä ympäristövaikutusten arviointi sekä alustava yleissuunnitelma. Tämä suunnittelu ja maakuntakaavoitus toteutettiin vuosina 2009–2016.

Tunnin juna etenee

Pääministeri Sipilän hallitus myönsi 40 milj. euron rahoituksen Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden jatkosuunnittelulle v. 2016. Syksyllä 2018 maan hallitus esitti budjettiriihessä Helsingin ja Turun välisen tunnin junan yleissuunnittelun nopeuttamista ja ratasuunnittelun käynnistämistä. Lue lisää nopean Helsinki–Turku-ratayhteyden jatkosuunnittelusta Liikenneviraston sivuilta.

Hanke jakautuu neljään kokonaisuuteen:

  1. Espoon kaupunkirata
  2. Espoo–Salo-oikorata
  3. Salo–Turku-rataväli
  4. Turun ratapiha.

Espoon kaupunkiradasta on jo laadittu ratasuunnitelma, ja se odottaa eduskunnan investointipäätöstä.

Espoo–Salo-oikoradasta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma.

Salo–Turku-ratavälin kaksoisraiteesta sekä Turun ratapihasta laaditaan ratalain mukaiset ratasuunnitelmat. Tämä suunnitteluvaihe kestää vuoteen 2020 saakka ja sitä toteuttaa Liikennevirasto.