Finland har ännu inget metropolområde enligt internationell definition, men ett sådant skulle kunna bildas med hjälp av en snabb tågförbindelse i södra Finland. I en undersökning som utförs under hösten utreder man hur en snabbare förbindelse mellan Helsingfors och Åbo skulle påverka regionens företagsverksamhet.

Finland har ännu inget metropolområde enligt internationell definition, men ett sådant skulle kunna bildas med hjälp av en snabb tågförbindelse i södra Finland. I en undersökning som utförs under hösten utreder man hur en snabbare förbindelse mellan Helsingfors och Åbo skulle påverka regionens företagsverksamhet.

Undersökningen går under titeln ”Ett brett metropolområdes utveckling i Finland – entimmeståget mellan Helsingfors och Åbo”. Undersökningen finansieras till största del genom projektbidrag av Egentliga Finlands förbund. Bland andra partner och finansiärer finns Åbo stad och Åbo handelskammare. Undersökningen genomförs av professor Hannu Piekkola vid enheten för nationalekonomi och handelsrätt vid Vasa universitet. Åbo handelskammare ansvarar för projektet.

I samband med investeringar i infrastrukturen görs bedömningar ofta endast utgående från nyttan med att spara tid. I sådana fall förbiser man de positiva effekterna som tågförbindelsen har på den ekonomiska dynamiken i pendlingsområdet.

I den pågående undersökningen utreds vilka faktorer i samband med en snabb förbindelse mellan Helsingfors och Åbo som inverkar positivt på den ekonomiska dynamiken. Att de ekonomiska regionerna förenas till ett gemensamt pendlingsområde kan på flera sätt påverka hur väl regionerna förmår erbjuda en verksamhetsomgivning som stöder företagens internationella konkurrenskraft.

Entimmeståget innebär en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Ett nytt järnvägsspår från Salo direkt via Lojo till Helsingfors kommer att bli cirka 40 kilometer kortare än den nuvarande kustbanan.

Dessutom kommer avståndet mellan Åbo och Salo att göras dubbelspårigt. Även Esbos stadsbana mellan Alberga och Köklax kommer att bli en del av den nya, snabba tågförbindelsen. Tillsammans bildar dessa delar en kortare och snabbare tågförbindelse än tidigare mellan Åbo och Helsingfors.

Åbo stad har tillsammans med städerna Esbo, Lojo och Salo, Vichtis kommun samt Nylands och Egentliga Finlands förbund presenterat ett förslag för kommunikationsminister Anne Berner. Enligt förslaget ska Finlands regering under valperioden 2015–2019 göra upp nya utrednings- och järnvägsplaner för den nya järnvägsförbindelsen mellan Esbo, Lojo och Salo. Det är möjligt att planeringen beviljas finansieringsstöd via Europeiska unionens TEN-T-program. Stödet skulle täcka 50 procent av kostnaderna.

Tunninjuna.fi